Đồng Hồ Nữ Rolex Chính Hãng Giá Tốt Nhất, Bảng Giá 2023

-
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279138RBR-0023.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k, vành lắp kim cương.Chức năng: Giờ, phút, giây,ngày.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.

Bạn đang xem: Đồng hồ nữ rolex chính hãng


*
*

*
*

Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0004.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
*
*

*
*

Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0008.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
*
*

Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0016.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0012.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép không gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0024.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0018.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0010.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: đá quý hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0028.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0027.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0003.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0007.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: rubi hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0015.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0021.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0023.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0017.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: rubi hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0009.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0016.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Ref: 279160-0015.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0001.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0011.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0009.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref: 279135RBR-0020.Movement: từ bỏ động,Cal 2236.Chức năng: Giờ, Phút, Giây, Ngày.Chất liệu: quà hồng Everose, kim cương chủ yếu hãng Rolex.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278288RBR-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: quà vàng 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Dự trữ cót: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: vàng hồng 18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.

Xem thêm: Tập Đoàn Ldg Group Tuyển Dụng Nvkd Bất Động Sản, Tập Đoàn Ldg Group Tuyển Dụng


Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0017.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: xoàn hồng 18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0006.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: xoàn hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, triệu chứng tốt.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 1/2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278271-0006.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0012.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0011.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0002.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0001.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0025.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0024.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0036.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0035.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0013.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0008.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0006.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0015.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0014.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0033.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0005.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0007.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.

Rolex là 1 thương hiệu đồng hồ đeo tay lớn sở hữu bề dày kinh nghiệm và lịch sử hào hùng phát triển hàng ngàn năm. Rất nhiều tín vật đam mê đồng hồ đeo tay trên khắp nuốm giới không có bất kì ai mà không nghe biết thương hiệu quý phái này. Ngày nay, những bộ máy thời gian Rolex không chỉ với là sự chọn lựa của những phái nam mà với các nàng phụ phụ nữ hiện đại, đồng hồ Rolex còn là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi so với phái đẹp, rất nhiều chiếc đồng hồ đeo tay Rolex giờ đây như một thiết bị thể trang sức quý thể hiện nay độ đẳng cấp, quý phái và quý phái. Vậy giá đồng hồ Rolex chị em chính hãng sản xuất là bao nhiêu? bảng báo giá đồng hồ con gái Rolex chủ yếu hãng là như thế nào. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

*

Đồng hồ Rolex người vợ chính hãng tại monster Luxury

1/ Giá đồng hồ Rolex thiếu nữ chính hãng là bao nhiêu?

Rolex tải rất nhiều bộ sưu tập với kiến tạo đa dạng, vào từng bộ sưu tầm thì có không ít mẫu đồng không giống nhau. Có một điều quánh biệt, Rolex là trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp tiên phong trong bài toán sản xuất những chiếc đồng hồ giành cho phái đẹp. Từ phần nhiều thập niên 1920 , Rolex đã cho ra mắt chiếc đồng hồ đeo tay nữ thứ nhất và cũng là chiếc đồng hồ thời trang nữ đắt nhất mang tên “công chúa” . Tiếp đó một trong những năm 1930 (trước chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra) , dòng sản phẩm đồng hồ Rolex là sự việc lựa chọn bậc nhất của đông đảo quý cô nhiều có. Bảng giá đồng hồ nữ Rolex chính hãng Thụy Sỹ:

Hình Ảnh

Tên Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm

*

Rolex Lady-Datejust 279171 mặt Số Chocolate Cọc Số La Mã

*

Rolex Lady Datejust 28 279173

*

Rolex Datejust 31 278271 mặt Số Hồng Cọc Số La Mã

225.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust Oyster 126281RBR 36mm

Liên hệ

*

Rolex Oyster Perpetual 31 177200

*

Rolex Day-Date 36 128349RBR khía cạnh Số Opal Hồng Dây Đeo President nắm Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Lady Datejust 31 278273 phương diện Số Xám thế Kim Cương

278.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust 31 278271 phương diện Số Vỏ Trai Trắng

332.000.000 VNĐ

*

Rolex Lady-Datejust 279173 khía cạnh Số tệ bạc Cọc Số Dạ Quang

*

Rolex Pearlmaster 34 81158

Liên Hệ

*

Rolex Yacht-Master 268655 Pave

800.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116509

*

Rolex Datejust 36 126284RBR

320.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116518LN

730.000.000 VNĐ

*

Rolex Yacht Master 268621 khía cạnh Số Nâu

*

Rolex Lady-Datejust 28 279173 mặt Số bạc đãi Nạm Kim cương cứng Cọc Số La Mã 9 Giờ

264.000.000 VNĐ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR mặt Số rubi Champagne

Liên Hệ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR khía cạnh Số Đính Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Cellini Date 50515 39mm

370.000.000 VNĐ

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy đồng hồ thời trang Rolex vẫn luôn là độc tôn về những sản phẩm của giới thượng lưu lại với những mức chi phí cao ngất ngưởng. Nhưng lại ở từng chiếc đồng hồ lại tôn yêu cầu sự phong cách và đẳng cấp và sang trọng của tín đồ dùng. Giữ ý: giá bán tại bảng bên trên là giá thành hiện tại của trùm cuối Luxury. Bởi vì Boss Luxury là đơn vị phân phối hàng thường xuyên sẽ có được giá triết khấu cao nên chúng ta cũng có thể sẽ kinh ngạc khi được xem báo giá từ chúng tôi.

2/ 5 sự mới mẻ về đồng hồ đeo tay Rolex rất có thể bạn chưa biết

2.1. Bao nhiêu chiếc đồng hồ Rolex được cung ứng mỗi năm

Rolex chưa khi nào công ba về số liệu nào trong kinh doanh của mình. Nhưng lại Internet vẫn là một công cụ tuyệt vời nhất để thỏa mãn sự tò mò đó.

*

Mẫu đồng hồ thời trang Rolex 278381RBR sang trọng, đẳng cấp trên cổ tay quý cô

Theo nhiều nguồn tin mà quái vật Luxury tích lũy được, Rolex sản xuất khoảng chừng 650.000 cái năm 2006 và năm 2008 là 770.000 chiếc. Chưa tạm dừng ở đó, năm 2012 có tầm khoảng 1,2 triệu chiếc đồng hồ Rolex được xuất xưởng. Năm 2013, lợi nhuận của Rolex là 4,5 tỉ đô la, trung bình từng giá đồng hồ đeo tay Rolex khoảng 10.000 usd, cũng trong thời hạn này thì 450.000 loại được cung ứng – theo nguồn tin thống kê của Ngành đồng hồ.

2.2. Rolex từng sản xuất đồng hồ Quartz

Không phải phần đông đồng hồ nước rolex cô gái chính hãng hầu hết sử dụng cỗ máy automatic. Trong năm 1980, Rolex giới thiệu những chiếc đồng hồ pin quartz, nhưng tương đối hiếm. Đó là bộ sưu tầm Rolex Cellini. Toàn bộ những đồng hồ thời trang pin quartz phần đa được trả thiện trọn vẹn thủ công.

*

Cellini Quartz - loại Rolex giành riêng cho nữ, áp dụng máy pin 

2.3. Mỗi chiếc đồng hồ Rolex đều mang một câu chuyện

Rolex đó là thương hiệu đồng hồ đeo tay đi đón đầu trong việc thực hiện cách tiếp thị bởi ý kiến quý khách hàng “Testimonee”. Năm 1927, Rolex đã ra mắt chiếc đồng hồ Rolex chính hãng Chronograph Oyster đầu tiên có tác dụng chống nước. Trải qua cách cho 1 vận động viên lượn lờ bơi lội trẻ tuổi tín đồ Anh tên Mercedes Gleitze lặn qua kênh đào Anh vào 10 giờ liên tiếp. Sau đó, uy tín đã lấy ý kiến và cảm thấy của vận tải viên đăng bên trên tờ Daily Mail. Chiến lược sale này được áp dụng cho tới tận ngày nay.

2.4. Làm từ chất liệu thép ko gỉ tương tự implant ngành chỉnh nha

Đó là thép ko gỉ 904L, một một số loại thép đắt đỏ được sử dụng cho implant gặm răng trong lĩnh vực chỉnh nha. Thép 904L nhà Rolex chứa lượng chất Niken với Crom cao hơn nữa cả 316L, có nghĩa là thép 904L cá kỹ năng chống bào mòn cực tốt.

2.5. Tủ đựng đồ Rolex 2017

*

Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 tại Baselworld 2017

Tại Baselworld 2017, Rolex tập trung làm mới dòng đồng hồ đeo tay Oyster với Cellini. Y như những chiếc đồng hồ trước đó của Rolex, Rolex 2017 được ghi nhận Superlative Chronometer của mến hiệu. Con dấu logo sản phẩm hình vương miện, độ thiết yếu xác, khả năng chống nước, bộ máy tự động hóa hoàn hảo,… 7 chiếc đồng hồ thời trang mới độc nhất của Rolex 2017 là: Rolex Sea Dweller M126600, Rolex Sky Dweller M326933, Yacht-Master II M116680, Rolex Datejust 41 M126334, Rolex Lady Datejust 28 M279160, Rolex Cosmo
Graph Daytona M116518ln với Rolex Cellini Moonphase M50535.

Trên đây là những tin tức về giá đồng hồ đeo tay Rolex thanh nữ chính hãng sản xuất là bao nhiêu? bảng giá chi tiết 2020. Hy vọng với thông tin trên đây bạn đã lắm rõ giá tốt bán đồng hồ thời trang nữ Rolex thiết yếu hãng Thụy Sỹ từng nào tiền. Nếu bạn có nhu cầu biết thêm chi tiết về sản phẩm đồng hồ Rolex phái nữ cùng hầu như cách bổ ích để nhận biết đồng hồ thời trang Rolex bao gồm hãng. Đừng ngần ngại, hãy tới ngay shop Boss Luxury và để được đội ngũ nhân viên ở đây tư vấn nhé. Chúc bạn sớm tìm được mẫu đồng hồ thời trang Rolex nữ tương xứng nhất nhé.