GAMUDA LAND TUYỂN DỤNG - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS GAMUDA LAND

-
VỊ TRÍ tất cả Hà nội Hồ chí minh loại hình dự án tất cả Căn Hộ Nhà Liền Kề Biệt Thự Đơn Lập Biệt Thự Song Lập Loại hình dự án tất cả dự án mới đang xây dựng đã hoàn thành Giá
Gamuda Land sát cánh cùng TP.HCM vượt qua đại dịch Gamuda Land ứng dụng năng lượng mặt trời vào khu đô thị Celadon City Gamuda Land đồng hành cùng quận Tân Phú xây nhà cho người dân vùng biên ải Mừng Xuân Tân Sửu 2021
VỊ TRÍ tất cả Hà nội Hồ chí minh loại hình dự án tất cả Căn Hộ Nhà Liền Kề Biệt Thự Đơn Lập Biệt Thự Song Lập Loại hình dự án tất cả dự án mới đang xây dựng đã hoàn thành Giá
VỊ TRÍ tất cả Hà nội Hồ chí minh loại hình dự án tất cả Căn Hộ Nhà Liền Kề Biệt Thự Đơn Lập Biệt Thự Song Lập Loại hình dự án tất cả dự án mới đang xây dựng đã hoàn thành Giá

Tại Gamuda Land, chúng tôi đặt niềm tin vào một môi trường làm việc hòa nhập, nơi mọi thành viên có thể phát triển và gặt hái được tiềm năng tối đa


CAREER OPPORTUNITIES AT GAMUDA LAND VIETNAM

Chúng tôi nỗ lực không ngừng để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân viên công ty. Ngoài việc đem đến giải pháp tiếp cận linh hoạt, văn hóa doanh nghiệp gắn kết mọi người, chúng tôi còn đem lại những phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm để đảm bảo ngoài một công việc tốt, bạn còn có những trải nghiệm tuyệt vời tại nơi đây.

Bạn đang xem: Gamuda land tuyển dụng

- Tại Tp. HCM: hcm.talents
gamudaland.com.my

- Tại Hà Nội:


Tải xuống đơn ứng tuyển cho

nhân viên

Tải xuống đơn ứng tuyển cho

thực tập sinh


We are currently seeking for potential candidates for:
*

Marketing Research Executive

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Research/ Nghiên cứu

-Research and analyze projects on the market and competitors

Nghiên cứu và phân tích các dự án trên thị trường và các đối thủ cạnh tranh

-Survey, analysis of market tastes and customers of Gamua Land

Khảo sát, phân tích thị hiếu khách hàng của Gamua Land

-Updates market & real estate news for MSD

Cập nhật tin tức thị trường & bất động sản cho MSD

2. Project Development/ Phát triển dự án

-Support land acquisition through project positioning, product, expected pricing from MSD

Hỗ trợ hoạt động thâu tóm đất thông qua định vị dự án, sản phẩm, giá bán dự kiến từ MSD

-Project and product development proposal for new project

Đề xuất phát triển dự án và sản phẩm cho dự án mới

-Recommend for sales and marketing strategy

Đề xuất cho chiến lược bán hàng và tiếp thị

3. Project Coordinate (MSD)/ Điều phối dự án (MSD)

-Coordinate with departments to plan and monitor project progress to serve marketing and sales plans

Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án phục vụ kế hoạch marketing và bán hàng

-Follow up and ensure concepts and products are built according to the project’s marketing communications

Theo dõi và đảm bảo các ý tưởng và sản phẩm được xây dựng theo truyền thông tiếp thị của dự án

4. To comply and adhere to all matters pertaining to Quality, Safety, Health, Environment related to the job scope and work place as required by the company.

Tuân thủ và tuân thủ mọi vấn đề về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến phạm vi công việc và địa điểm làm việc theo yêu cầu của công ty

5. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được giao theo thời gian của ban quản lý.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications: Bachelor Degree 

Experience: At least 3 years of working experience

Specific skills / abilities: Must have a good network to collect data and can consolidate market information. Must have analytical thinking and evaluate the market and data

Personal qualities: Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

————————————————————————

Bằng cấp: Bằng Cử Nhân

Kinh nghiệm: Ít nhất là 3 năm kinh nghiệm

Kỹ năng: Phải có mạng lưới rộng để thu thập thông tin và có thể tổng hợp dữ liệu. Phải có tư duy phân tích và đánh giá thị trường và dữ liệu

Phẩm chất: Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.


*

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Assisting Deputy Project Manager/ Project Manager in implementation of Master Implementation Program.

Hỗ trợ Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Dự án thực chương trình tổng thể.

2-Review Master planning / Conceptual / Schematic design submitted by Architect to achieve maximum plot ratio, efficiency.

Xem xét Quy hoạch tổng mặt bằng/Thiết kế ý tưởng/Thiết kế sơ bộ mà Tư vấn Kiến trúc đệ trình để đạt tối đa hệ số sử dụng đất, hiệu suất thiết kế.

3-Managing the design consultants to ensure that all design quality, budget, time and quality issues of the project are met as required under the various design consultancy agreements.

Quản lý tư vấn thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về chất lượng thiết kế, ngân sách, thời gian và chất lượng của dự án được đáp ứng theo yêu cầu theo các thỏa thuận tư vấn thiết kế khác nhau.

4-Design, review and optimization of design prepared by Architect consultants.

Thiết kế, xem xét và tối ưu hóa các thiết kế do các nhà tư vấn Kiến trúc chuẩn b.

5-Tracking and monitoring all architectural activities inclusive development of design, issuance of drawings, submission of technical drawings to Authorities, tender, contract, construction documentation and implementation.

Theo dõi và giám sát tất cả các hoạt động kỹ thuật Kiến trúc bao gồm triển khai thiết kế, phát hành các bản vẽ, đệ trình bản vẽ kỹ thuật đến cơ quan Nhà nước, tài liệu mời thầu, hợp đồng, xây dựng và thực thi.

6-Co-Review with Architect and recommend for approval finishing / Architectural shop drawings & materials submission by Contractor.

Cùng với Tư vấn kiến trúc xem xét và đề xuất phê duyệt các bản vẽ thi công và vật liệu về kiến trúc, hoàn thiện mà Nhà thầu đệ trình.

7-Ensuring that proper coordinated design information is provided by the design consultants to the contractors for the timely completion of the project.

Đảm bảo rằng các thông tin thiết kế phối hợp được cung cấp bởi các tư vấn thiết kế cho các nhà thầu kịp thời để hoàn thành dự án.

8-Providing technical support to Project Development team on planning, design and development issues

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm Phát triển dự án các vấn đề về kế hoạch, thiết kế và triển khai thiết kế.

9-To comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope in work place as required by the company

Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

10-Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Xem thêm: Việc Làm Tuyển Dụng Giáo Viên

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

1Qualifications: Degree in Architecture

Bằng cấp: Kiến trúc sư

2- Experience: Minimum 5 years’ experience with engineering consultant/ real-estate investor.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về làm việc với đơn vị tư vấn kỹ thuật/chủ đầu tư bất động sản.

3-Specific skills/abilities: Be skilled and experienced user some of software for design

Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế

4Personal qualities: Able to communicate with all levels, patient, hard-working, thinking forward, initiative and willing to learn.

Phẩm chất: Giỏi giao tiếp, kiên nhẫn, siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Research and draft legal advice; preparing and writing legal documents or cases;

Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý; chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu hoặc tình huống pháp lý;

2-Translate legal documents and other documents;

Phiên / Biên dịch các văn bản, hồ sơ pháp lý;

3-Corporate with law firms to follow up and complete in target task;

Làm việc với các Công ty Luật để theo dõi và hoàn tất các công việc được giao;

4-Store legal files and documents; Update legal documents;

Lưu trữ các tài liệu; Cập nhật hồ sơ pháp lý;

5-Improve knowledge of alterations in legislation;

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng pháp lý;

6-Submit and follow up with the submission of application dossiers, legal documents as assigned;

Chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính được giao;

7-Specify internal governance policies and regularly monitor compliance;

Cụ thể hóa chính sách quản trị nội bộ và theo dõi sự tuân thủ;

8-Research and evaluate different risk factors regarding business decisions and operations;

Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cty;

9-Draft, review agreements, contracts and other legal documents to ensure the company’s full legal rights;

Soạn thảo, soát xét các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản pháp lý khác đảm bảo quyền lợi Cty;

10-Evaluate proposals, action plans and other situations that may have legal impact and determine pertinent course of action as required;

Đánh giá các đề xuất, kế hoạch hành động và các tình huống khác có thể có tác động pháp lý và xác định quá trình hành động thích hợp theo yêu cầu;

11-Counsel the management and staff in all legal questions, review legal documents and assistance in negotiations;

Tư vấn cho quản lý và nhân viên trong tất cả các câu hỏi pháp lý, xem xét các tài liệu pháp lý và hỗ trợ trong các cuộc đàm phán;

12-Mandating and coordinating the external law firms and monitoring of litigation; Assists in the preparation of documents for court cases/ arbitrations.

Giao và điều phối công ty tư vấn luật bên ngoài và giám sát các vụ tranh chấp; Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các vụ kiện tại trọng tài / tòa án.

13-To comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope in work place as required by the company.

Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

14-Any other duties that may be assigned from time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban lãnh đạo phân công vào từng thời điểm

Requirements / Yêu cầu công việc:

1- Qualifications: Bachelor’s degree in Law or equivalent

Chuyên mônBằng cử nhân Luật hoặc tương đương

2-Experience: Minimum 3 years’ experience working in an inhouse Legal Department or a law firm

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tư vấn luật nội bộ hoặc Công ty Luật

3-Specific skills / abilities: Self-research, logical & comprehensive thinking

Kỹ năng: Giao tiếp, tư duy logic và toàn diện.

4-Personal qualities: Independence; patience

Tính cáchĐộc lập, kiên nhẫn.


*

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1-Assist Business Development Manager to source for real estate or land investment deals in the markets

Hỗ trợ Giám đốc phát triển kinh doanh về tìm kiếm nguồn cho bất động sản hoặc giao dịch đầu tư đất đai trên thị trường

2-Analyze and evaluate the feasibility of interested projects;

Phân tích và đánh giá tính khả thi của các dự án quan tâm;

3-Prepare any approval papers for investment approvals;

Chuẩn bị bất kỳ giấy tờ phê duyệt nào để phê duyệt đầu tư;

4-Regularly conduct competitors and catchment research;

Thường xuyên tiến hành các đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu lưu vực;

5-Develop good relationships with private companies or government bodies for developing potential investment opportunity and negotiate with them, if necessary;

Phát triển mối quan hệ tốt với các công ty tư nhân hoặc cơ quan chính phủ để phát triển cơ hội đầu tư tiềm năng và thương lượng với họ, nếu cần thiết;

6-To comply and adhere to all matters pertaining to Quality, Safety, Health, Environment related to the job scope and work place as required by the company.

Tuân thủ và tuân thủ mọi vấn đề về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến phạm vi công việc và địa điểm làm việc theo yêu cầu của công ty.

7-Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý theo thời gian.

Requirements / Yêu cầu công việc:

1-Qualifications: Diploma / Degree in any field.

Bằng cấp: Văn bằng / Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực

2-Experience: Minimum 3 years working experience as Business Development for real estate company.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho công ty bất động sản

3-Specific skills / abilities: Must be able to prepare project feasibility studies.

Kỹ năng: Phải có khả năng chuẩn bị các nghiên cứu khả thi của dự án

4-Personal qualities: Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

Phẩm chất: Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.

Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure groups in Malaysia. For over two decades of development with many townships in Malaysia, Vietnam, Australia, Singapore built on the total area of 2,500 ha with total investment of billions USD, Gamuda Land continues to affirm its position as reputable real estate developer in Asia for creating green living spaces, integrating many utilities both physical and mental life for residents.

Entered Vietnam market in 2007, Gamuda Land is currently investing in two urban lifestyle townships, Gamuda City in Hanoi and Celadon City in Ho Chi Minh City. As a town – maker with strong master plan, a harmonious combination between green spaces and integrated facilities, Gamuda Land aim to bring sustainable value for residents by creating places that people will call home, want to be a part of, grow up and grow old in.


Load more View less

Photo


*

Jobs active


Industries Accounting / Auditing / Tax Administrative / Clerical Advertising / PR / Communications Agriculture Animal Husbandry / Veterinary Architect Arts / Creative Design Aviation Banking Biotechnology Chemical Eng. Civil / Construction Consulting Customer Service Education /Training Electrical / Electronics Entertainment Entry Level / Internship Environmental Event Executive management Finance / Investment Fishery Food & Beverage (F&B) Food Tech / Nutritionist Forestry Freight / Logistics / Warehouse HSE Household / Personal Care Human Resources IT - Hardware / Network IT - Software Import / Export Insurance Interior / Exterior Interpreter/ Translator Irrigation Law / Legal Services Library Manufacturing / Process Marine Marketing Mechanical / Auto / Automotive Medical / Healthcare Mineral NGO / Non-Profit Oil / Gas Online Marketing Pharmacy Printing / Publishing Purchasing / Merchandising Quality Control (QA/QC) Real Estate Restaurant / Hotel Retail / Wholesale Sales / Business Development Securities Security Statistics Surveying / Geology TV / Newspaper / Editors Telecommunications Textiles / Garments / Fashion Tourism Unskilled Workers Wood Maintenance Others
Locations Ha Noi Ho Chi Minh An Giang Ba Ria-VT Bac Can Bac Giang Bac Lieu Bac Ninh Ben Tre Binh Dinh Binh Duong Binh Phuoc Binh Thuan Ca Mau Can Tho Cao Bang Central Highlands Da Nang Dak Nông Dak
Lak Dien Bien Dong Nai Dong Thap Gia Lai Ha Giang Ha Nam Ha Tinh Hai Duong Hai Phong Hau Giang Hoa Binh Hung Yen Khanh Hoa Kien Giang Kon Tum Lai Chau Lam Dong Lang Son Lao Cai Long An Mekong Delta Nam Dinh Nationwide Nghe An Ninh Binh Ninh Thuan North Central Coast Other Phu Tho Phu Yen Quang Binh Quang Nam Quang Ngai Quang Ninh Quang Tri Soc Trang Son La South Central Coast Southeast T. Thien Hue Tay Ninh Thai Binh Thai Nguyen Thanh Hoa Tien Giang Tra Vinh Tuyen Quang Vinh Long Vinh Phuc Yen Bai Chicago Florida Miami San Diego Banteay Meanchey Battambang Kampong Chhnang Kampong Speu Kampot Kandal Kep Koh Kong Kratie Otdar Meanchey Pailin Phnompenh Preah Vihear Prey Veng Siem Reap Stung Treng Svay Rieng Tbong Khmum Hong
Kong Oversea Hokkaido Tokyo Yokohama Attapeu Bokeo Champasak Houaphanh Khammouane Luang Prabang Phongsaly Vientiane Xiangkhouang Kuala Lumpur Malaysia Yangon Other Qatar Singapore Kharkiv