Nguyên tố x có 3 đồng vị 16o, trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị 16o

-
*

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị A1(92,3%), A2(4,7%), A3(3%). Biết tổng 3 đồng vị là 87. Tổng trọng lượng 200 nguyên tử X là 5621,4. Còn mặt khác số nowtron vào A2 nhiều hơn thế trong A1 là 1 đơn vị. Search A1,A2,A3


*

A1+A2+A3=87

- khối lượng của 1 nguyên tử X=5621,4/200=28,107

- Ta có: 92,3A1+4,7A2+3A3=28,107.100=2810,7

- không tính ra: A2-A1=1

Giải hệ 3 phương trình bên trên ta gồm được:

A1=28

A2=29

A3=30


*

Nguyên tố X có 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm phần 4,7% với A3 chỉ chiếm 3%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong một nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một trong hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là: A. 27,28,32. B. 26,27, 34. C. 28,29,30. D. 29,30,28.

Bạn đang xem: Nguyên tố x có 3 đồng vị


Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm phần 4,7% và A3 chiếm phần 3%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong một nguyên tử A2 nhiều hơn thế nữa trong nguyên tử A1 là một trong hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B. 26,27, 34.

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Nguyên tố X gồm 3 đồng vị: A1 chiếm phần 92,3%, A2 chỉ chiếm 4,7% với A3 chiếm phần 3%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn thế trong nguyên tử A1 là 1 trong hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là: A. 27,28,32. B. 26,27, 34. C. 28,29,30. D. 29,30,28.

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị: A1 chiếm phần 92,3%, A2 chỉ chiếm 4,7% cùng A3 chỉ chiếm 3%. Tổng thể khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là 1 trong những hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B. 26,27, 34.

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Nguyên tử X bao gồm 3 đồng vị tất cả số khối lần lượt là A1, A2, A3. Tổng số khối là 51, A2 nhiều hơn nữa A1 là 1 trong những đơn vị, A3 bằng 9/8 A1.a) Tính số khối của mỗi đồng vị.b) hiểu được đồng vị thứ nhất chiếm 99,577%, đồng vị thứ hai chiếm phần 0,339%. Tra cứu nguyên tử khối trung bình của X.


Một yếu tắc X tất cả 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng thể khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng vừa đủ của 3 đồng vị là 24,32. Còn mặt khác số nơtron của đồng vị thiết bị 2 nhiều hơn thế nữa số nơtron đồng vị một là 1 đơn vị chức năng . A1,A2,A3 theo lần lượt là: A. 24;25;26. B. 24;25;27. C. 23;24;25. D. 25;26;24.

Một nguyên tố X tất cả 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Ngoài ra số nơtron của đồng vị trang bị 2 nhiều hơn nữa số nơtron đồng vị một là 1 đơn vị . A1,A2,A3 thứu tự là:

A. 24;25;26.

B.

Xem thêm: Nutifood tuyển dụng 2023, tìm việc làm tại nutifood lương cao

 24;25;27.

C. 23;24;25.

D. 25;26;24.


Đáp án A

Gọi số khối của X lần lượt là A1, A2, A3

Ta có: 

A 1 + A 2 + A 3 = 75 A 2 - A 1 = 1 0 , 79 . A 1 + 0 , 1 . A 2 + 0 , 11 A 3 1 = 24 , 32

⇒ A 1 = 24 A 2 = 25 A 3 = 26


Một nguyên tố X gồm 3 đồng vị X A 1 (79%), X A 2 (10%), X A 3 (11%). Biết tổng thể khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối vừa đủ của 3 đồng vị là 24,32. Ngoài ra số nơtron của đồng vị lắp thêm 2 nhiều hơn thế nữa số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị. A1...

Một nhân tố X gồm 3 đồng vị X A 1 (79%), X A 2 (10%), X A 3 (11%). Biết toàn bô khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị sản phẩm 2 nhiều hơn thế số nơtron đồng vị một là 1 đối kháng vị. A1, A2, A3 lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

C. 23; 24; 25 

D. 25; 26; 24


Một nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị  X A 1  (79%),  X A 2  (10%),  X A 3  (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối vừa đủ của 3 đồng vị là 24,32. Còn mặt khác số nơtron của đồng vị sản phẩm 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đối chọi vị. A1, A2, A3 lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

 

C. 23; 24; 25

D. 25; 26; 24


Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là A1 chiếm phần 92,3 % , A2 chiếm 4,7 % , A3 chiếm phần 3%(về số nguyên tử).Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số notron vào A2 nhiều hơn thế trong A1 là 1 hạt . Trọng lượng nguyên tử vừa đủ của X là 28,107 đv
C.

a, Hãy tìm kiếm số khối những đồng vị.

b, Biết vào A1 tất cả số proton thông qua số notron .Hãy tra cứu số notron trong những đồng vị.


A1+A2+A3=87(1)

A2-A1=1(2)

(dfrac92,3A_1+4,7A_2+3A_3100=28,107)

92,3A1+4,7A2+3A3=2810,7(3)

Giải hệ phương trình 1,2,3 ta được:

A1=28, A2=29 , A3=30

- vào A1: A1=P1+N1=28 , bởi P1=N1 bắt buộc P1=N1=14

- vào A2:

N2=N1+1=14+1=15( ightarrow)P2=A2-N2=29-15=14

- vào A3=30:

P3=14( ightarrow)N3=16


Nguyên tố X tất cả 5 đồng vị. Đồng vị số 5 gồm số khối là 70. Biết rằng: - Tổng số khối của A3 với A4 to hơn tổng số của A1 cùng A2 bởi 5 đối kháng vị - toàn bô khối của A1 A2 A3 là 98- Tổng các loại hạt trong nguyên tử A2 và A4 những hon tổng các loại hạt trong A2 và A3 nhiều hơn tổng - Tổng các hạt với điện trong A1 cùng A4 nhiều hơn thế tổng hạt trong mang điện là 49- Số khối của A4 là trung bình cộng của những số khối sót lại Tìm số khối A1 A2 A3 A4. Cùng điện tích phân tử nhân của nguyên tử X p/s Giải hộ e với...

Nguyên tố X có 5 đồng vị. Đồng vị số 5 tất cả số khối là 70. Biết rằng: 

- Tổng số khối của A3 với A4 bự hơn tổng số của A1 với A2 bởi 5 1-1 vị 

- tổng cộng khối của A1 A2 A3 là 98

- Tổng các loại phân tử trong nguyên tử A2 cùng A4 các hon tổng các loại hạt trong A2 và A3 nhiều hơn tổng

- Tổng các hạt mang điện vào A1 cùng A4 nhiều hơn thế tổng hạt trong mang điện là 49

- Số khối của A4 là vừa phải cộng của các số khối còn lại 

=> kiếm tìm số khối A1 A2 A3 A4. Với điện tích phân tử nhân của nguyên tử X

p/s Giải hộ e cùng với mai e đánh giá r e k biết làm cho huhu
Xem chi tiết
Lớp 10 Hóa học bài xích 2. Hạt nhân nguyên tử. Nhân tố hóa học. Đồng...
0
0
gởi Hủy
Nguyên tử X gồm 3 đồng vị ^^A1X chiếm 92,3%; ^^A2X chỉ chiếm 4,7% sót lại là đồng vị máy 3. Tổng cân nặng của 3 đồng vị là 87, tổng trọng lượng của 200 nguyên tử là 5621,4. Mặt khác số nơtron trong đồng vị 2 nhiều trong đồng vị một là 1 đồng vịa) tra cứu số khối của 3 đồng vị b) Biết trong đồng vị 1 có số psố n. Kiếm tìm số nơtron của 3 đồng vị.
Đọc tiếp

Nguyên tử X bao gồm 3 đồng vị (^^A1X) chiếm phần 92,3%; (^^A2X) chỉ chiếm 4,7% sót lại là đồng vị lắp thêm 3. Tổng khối lượng của 3 đồng vị là 87, tổng khối lượng của 200 nguyên tử là 5621,4. Còn mặt khác số nơtron trong đồng vị 2 những trong đồng vị 1 là 1 đồng vị

a) tìm số khối của 3 đồng vị

b) Biết trong đồng vị 1 gồm số p=số n. Kiếm tìm số nơtron của 3 đồng vị.


Xem cụ thể
Lớp 10 Hóa học chủ đề 2: Đồng vị-Xác định nguyên tử khối trung bì...
1
0
giữ hộ Hủy

%A3 = 100% - 92,3% - 4,7% = 3 %

Ta có : A1 + A2 + A3 = 87 (I)

trong 200 nguyên tử gồm :

Số nguyên tử của đồng vị A1 là : (frac200cdot92,3\%100\%)~185 (nguyên tử )

số nguyên tử của đồng vị A2 là : (frac200cdot4,7\%100\%) ~ 9 ( nguyên tử )

số nguyên tử của đồng vị A3 là : 00 - 185 - 9 = 6 (nguyên tử )

ta có : 185A1 + 9A2 + 6A3 = 5621,4 (II)

mà : N2 = N1 + 1

A2 = A1 + 1 -A1 + A2 = 1 (III)

Giair hệ phương trình (I) , (II) cùng (III) ta được

A1 ~ 28

A2 ~ 29

A3 ~ 30

b, Ta tất cả : P1 = N1 nhưng A1 = P1 + N1 = 28

P1 + P1 = 28

P2 = P3 = N1 = P1 = 14

Số nơ tron trong đồng vị A1 là 14 (hạt)

Số nơ tron trong đồng vị A2 là 29 - 14 = 15 hạt

Số nơ tron vào đồng vị A3 là 30 - 14 = 16 hạt


Đúng 0

phản hồi (0)
iopt.edu.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

n tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23% , X2 chiếm phần 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1% . Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nowtron trong X2 chiều hơn trong X1 là một trong những hạt . Ng tử khối vừa phải của X là 28,0855


*

*

A = 92,23%X1 + 4,67%X2 + 3,1%X3 = 28,0855Tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87X1 + 1 = X2—> X1 = 28; X2 = 29; X3 = 30


https://www.google.com/search?q=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng+th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9%2F10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3&oq=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng++th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9%2F10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3+++&aqs=chrome..69i57.118771j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3/4.+N%E1%BA%BFu+t%C4%83ng+th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9/10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3


#Toán lớp 6
4
Hội những người dân GHÉT đinh thị mai a...

AI ghét MAi ANH thì kết chúng ta nha!

MK NÓI CHo
CÁC BẠN BIẾT ĐINH THỊ MAI ANH LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO:

+ MẬT DẠY,HAY CHỬI TỤC,NÓI BẬY

+ LUÔN ĐI CƯỚP NICK CỦA NGƯỜI KHÁC

+ NGƯỜI LỪA ĐẢO

+ LUÔN NÓI THÂN MẬT TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI BÉ TUỔI

+.......................RẤT NHIỀU MK KO KỂ HẾT ĐC


Đúng(0)
KUDO SHINICHI

đề là vậy đúng ko

tỉ số của nhị số là 3/4. Nếu tăng lên 60 vào số trước tiên thì tỉ số của bọn chúng là 9/10. Tìm nhì số đó


Đúng(0)

https://www.google.com/search?q=trong+m%E1%BB%99t+ph%C3%A9p+chia+c%C3%B3+th%C6%B0%C6%A1ng+b%E1%BA%B1ng+2+s%E1%BB%91+d%C6%B0+b%E1%BA%B1ng+19+v%C3%A0+t%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A7a+s%E1%BB%91+b%E1%BB%8B+chia+v%C3%A0+s%E1%BB%91+chia+b%E1%BA%B1ng+340+T%C3%ACm+s%E1%BB%91+b%E1%BB%8B+chia+c%E1%BB%A7a+ph%C3%A9p+chia+%C4%91%C3%B3&gs_ivs=1


#Toán lớp 5
0

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ mặt đường cao AH .gọi K với E lần lượt là vấn đề đối xứng của H qua AB,AC .Gọi I là giao điểm của KH cùng AB. N là giao điểm của EH với AC

a) minh chứng AH=IN

b) minh chứng A là trung điểm của KE

c) tứ giác BCEK là hình gì? do sao?


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a: Xét tứ giác AIHN có(widehatAIH=widehatANH=widehatNAI=90^0)

nên AIHN là hình chữ nhật

Suy ra: AH=IN

b: XétΔAHK có

AI là con đường cao

AI là con đường trung tuyến

Do đo:ΔAHK cân tại A

mà AI là mặt đường cao

nên AI là tia phân giác của góc HAK(1)

XétΔAHEcó

ANlà con đường cao

AN là mặt đường trung tuyến

Do đo:ΔAHEcân tại A

mà ANlà con đường cao

nên ANlà tia phân giác của góc HAE(2)

Từ (1) và (2) suy ra(widehatKAE=2cdot90^0=180^0)

=>K,A,E trực tiếp hàng

mà AE=AK

nên A là trung điểm của KE


Đúng(0)
BT:_chỉ ra các biện pháp nt tu từ trong các ví dụ sau cùng nêu chức năng của chúng:_a) lưu giữ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đụn rơm.b) Ta đi tới trên phố ta bước tiếp Rắn như thép cứng như đồng
Đội mũ của ta trùng trập trùng điệp
Cao như núi nhiều năm như sông Trí ta mập như hải dương trước mặt (Tố Hữu )c) Chị ly thoảng nghe giờ hát từ trong tâm địa đất văng vọng lên. Ko hiểu...
Đọc tiếp

BT:_chỉ ra những biện pháp nt tu từ trong các ví dụ sau cùng nêu tác dụng của chúng:

_a) nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng gò lửa, như ngồi gò rơm.

b) Ta đi tới trên đường ta bước tiếp Rắn như thép cứng như đồng

Đội nón của ta trùng trùng trùng điệp

Cao như núi nhiều năm như sông

Trí ta khủng như đại dương trước khía cạnh (Tố Hữu )

c) Chị ly thoảng nghe giờ đồng hồ hát từ trong trái tim đất văng vẳng lên. Ko hiểu như thế nào. Đến lúc định thần lại, chị new trợn mắt giương cánh lên như đánh nhau_

d) Mỗi chiếc lá có một linh hồn riêng, 1 tâm tình riêng, 1 cảm xúc riêng. Bao gồm chiếc lá vơi như gió thoảng như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn trang bị chỉ ở hiện tại. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại, ngần ngại rồi sát tới mặt đất còn cất bạn muốn bay quay trở về cành. Có chiếc lá đầy quan tâm rơi bám vào 1 bông hoa thơm hay đến chốn vào 1 đám thảm cỏ mềm.

e)

Lũy tre ngoài cùng này ko đốn. Tre đời lọ truyền đời kia. TRe cha, tre mẹ, tre cụ, tre ông, tre cháu chút chít chằng chéo cánh bằng ngọn bởi đám .....


#Ngữ văn lớp 8
3
B.Thị Anh Thơ

a, ghi nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng gò lửa, như ngồi đống than.* Biện pháp đối chiếu : Như đứng đụn lửa, như ngồi đụn than.
* tính năng : thể hiện sự lưu giữ thương da diết của 1 đối tượng người sử dụng với một sự việc đối tượng người tiêu dùng khác

b,=> So sánh: - Rắn như thép vững như đồng - Chí ta to như biển lớn Đông trước mặt. Nhân hóa: - Đội ngũ ta trùng trùng trùng điệp=> Tác dụng: trong khúc văn trên, tác giả đã thực hiện biện sách so sánh đó là:


Đúng(0)
Nghiêm Văn Huy

Câu a:

Bạn tìm hiểu thêm nhé :

*


Đúng(0)

có một vài lít dầu cùng và một số ít can . Ví như mỗi can cất 5 lít dầu thì còn th ừa 7 lít ; ví như mỗi can cất 7 lít dầu thì có 1 can nhằm không . Hỏi gồm bao nhiêu can , bao nhiêu lít dầu ? -


#Toán lớp 5
0
...
Đọc tiếp

https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=M%E1%BB%99t+%C4%91%E1%BB%99i+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ch%E1%BB%9F+h%E1%BA%BFt+120+t%E1%BA%A5n+h%C3%A0ng+trong+1+s%E1%BB%91+ng%C3%A0y+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh.+Do+m%E1%BB%97i+ng%C3%A0y+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+v%C6%B0%E1%BB%A3t+5+t%E1%BA%A5n+n%C3%AAn+%C4%91%C3%A3+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+s%E1%BB%9Bm+1+ng%C3%A0y+v%C3%A0+ch%E1%BB%9F+th%C3%AAm+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+5+t%E1%BA%A5n.+H%E1%BB%8Fi+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+m%E1%BA%A5y+ng%C3%A0y?&id=230142

Các bạn vô trang này copy câu trả lời cho mk nha! >

B1: bên trên mạch một của gen bao gồm A-G=10%, T-G=30%, X-G=20%. Tính số nucleotit X mạch 1 bởi bao nhiêu phần trăm

B2:Gen A gồm chiều nhiều năm 510 thốt nhiên biến điểm thành a. Nếu chợt biên stheem 1 cặp nu thì chiều dài a là bn, mất 1 cặp nu thì chiều dài a là bn, nếu thay thế thì cdai a là bn. Nếu như G=721 thì đó là dạng chợt biến nào

Tuần mon Năm
Mua khóa đào tạo và huấn luyện