Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Oracle Vietnam Tuyển Dụng & Việc Làm Của Oracle Vietnam

-
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="1" data-search--job-selection-job-slug-value="software-developer-javascript-oracle-sql-pasona-tech-viet-nam-5512" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/software-developer-javascript-oracle-sql-pasona-tech-viet-nam-5512/content?locale=vi">

Bạn đang xem: Oracle vietnam tuyển dụng

tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Pasona Tech vn chuyên hỗ trợ dịch vụ phần mềm, nghệ thuật ứng dụng, ...">

*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="sr-java-developer-java-core-sql-oracle-fortna-vietnam-5148" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/sr-java-developer-java-core-sql-oracle-fortna-vietnam-5148/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Fortna - The Distributions Experts">
Sponsored training/development
Onsite opportunity in the US và UK Healthcare Insurance for employee & 2 dependents
Sponsored training/development
Onsite opportunity in the US & UK Healthcare Insurance for employee và 2 dependents
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="solution-architect-java-software-architect-oracle-fortna-vietnam-2855" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/solution-architect-java-software-architect-oracle-fortna-vietnam-2855/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Fortna - The Distributions Experts">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="data-engineer-sql-aws-oracle-mcredit-cong-ty-tai-chinh-tnhh-mb-shinsei-1417" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/data-engineer-sql-aws-oracle-mcredit-cong-ty-tai-chinh-tnhh-mb-shinsei-1417/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Overview about Mcredit - công ty Tài chính tnhh MB Shinsei">
*

Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Đào tạo chuyên sâu theo công ty và tập đoàn lớn MBĐãi ngộ trọn vẹn (Bảo hiểm MIC, thưởng lễ tết,..)
Môi trường thao tác chuyên nghiệp
Đào tạo sâu xa theo doanh nghiệp và tập đoàn MBĐãi ngộ trọn vẹn (Bảo hiểm MIC, thưởng lễ tết,..)
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="quan-tri-co-so-du-lieu-database-oracle-mb-bank-0403" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/quan-tri-co-so-du-lieu-database-oracle-mb-bank-0403/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân mặt hàng TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="quan-tri-ung-dung-am-linux-devops-oracle-mb-bank-0542" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/quan-tri-ung-dung-am-linux-devops-oracle-mb-bank-0542/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân hàng TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="java-developer-sql-oracle-hoang-nam-production-trading-co-ltd-1437" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/java-developer-sql-oracle-hoang-nam-production-trading-co-ltd-1437/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="TỐC ĐỘ GIAO HÀNG cấp tốc GẤP 200% VÀ ƯU TIÊN XỬ LÝ YÊU CẦU KHẨN CẤP">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="quan-tri-co-so-du-lieu-database-oracle-mb-bank-2725" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/quan-tri-co-so-du-lieu-database-oracle-mb-bank-2725/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân hàng TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="quan-tri-ung-dung-am-linux-devops-mb-bank-2707" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/quan-tri-ung-dung-am-linux-devops-mb-bank-2707/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân sản phẩm TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="c-developer-mysql-oracle-mkt-software-jsc-0712" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/c-developer-mysql-oracle-mkt-software-jsc-0712/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Công ty CP MKT">

tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="java-developers-oop-sql-fortna-vietnam-1036" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/java-developers-oop-sql-fortna-vietnam-1036/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Fortna - The Distributions Experts">
Onsite in US-UKHealthcare Insurance for employee và 2 dependents Sponsored Training & Personal Development
Onsite in US-UKHealthcare Insurance for employee và 2 dependents Sponsored Training và Personal Development
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="java-developer-mysql-spring-oracle-cj-olivenetworks-vina-co-ltd-0951" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/java-developer-mysql-spring-oracle-cj-olivenetworks-vina-co-ltd-0951/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="CJ Olive
Networks Vina Co., Ltd">
*

Yearly Performance Bonus
Discount for CJ's brands (CGV Cinema, TLJ..)Technical Training Session (Udemy)
Yearly Performance Bonus
Discount for CJ's brands (CGV Cinema, TLJ..)Technical Training Session (Udemy)
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="cvc-cvcc-big-data-java-python-oracle-ngan-hang-tmcp-tien-phong-tpbank-0824" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/cvc-cvcc-big-data-java-python-oracle-ngan-hang-tmcp-tien-phong-tpbank-0824/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="cv-phat-trien-corebanking-net-java-mb-bank-4110" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/cv-phat-trien-corebanking-net-java-mb-bank-4110/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân hàng TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-software-engineering-java-spring-techcombank-0349" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-software-engineering-java-spring-techcombank-0349/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Techcombank- The leading commercial ngân hàng in Vietnam">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="cv-quan-ly-may-chu-linux-system-admin-mb-bank-5601" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/cv-quan-ly-may-chu-linux-system-admin-mb-bank-5601/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Ngân hàng TMCP Quân Đội ">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-java-developer-angular-j2ee-spring-english-innotech-vietnam-corporation-3821" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-java-developer-angular-j2ee-spring-english-innotech-vietnam-corporation-3821/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title=" The đứng đầu Fintech software outsourcing company focusing on high-quality services in Vietnam">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="chuyen-vien-quan-tri-csdl-database-administrator-kien-long-bank-0502" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/chuyen-vien-quan-tri-csdl-database-administrator-kien-long-bank-0502/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Kien Long Bank">
*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-developer-engineer-labvantage-lims-qima-5908" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-developer-engineer-labvantage-lims-qima-5908/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="At QIMA we're on a mission to offer our clients smart solutions khổng lồ make products consumers can trust">
*

*

Jnr/ Snr Business Analyst / ba (2 yrs+)Frontend Developer (React

Xem thêm: #6 Địa Chỉ Khám Phụ Khoa Cho Trẻ Em Ở Đâu Tốt Tại Hà Nội 2020

JS/ Vue
JS/ Java
Script) +2 yrs.NET Dev (.NET Core, ASP.NET MVC) +2yr | Sign-on Bonus
h
ZWYn
Zhhmm6ampe
Exa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsl2lr
Ur98q
Kell
J--lq
XRo
Jj
Ss
ZBz0d
LUwt
Ldqsv
Qo
Marhp7Vn
Zyg
U5vbn8mmz6Wei
HPXb2poo
Fegl
K6ygaealqufn
Zz
Sr3inqaei0FVx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Oglmrcr
J6Ukp2Gya
Ci1p
LUq8Wfl
Ihzz
W9qbppm
Zm6nc2Zpc1TKq
KWix
Ii
Xp
Jagpo
Rul55hcd-rbm
Wch8f
Nxdf
Vi
J-Rm2qe3sudl
KGkb59ri
JTap
F3Ip
NOYo1qhsr
Gws
Q..
h
ZWYn
Zhhmm6ampe
Exa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsl2lr
Ur98q
Kell
J--lq
XRo
Jj
Ss
ZBz0d
LUwt
Ldqsv
Qo
Marhp7Vn
Zyg
U5vbn8mmz6Wei
HPXb2lwo
Fegl
K6ygaealrikkq
TMq6qbm
KZVna
Zwmmp
Z1Jmmkc_Yhpz
Fnp
Og36Obap
Sdh
Mb
T06GW1Kr
Fm8p
Ya89ylmtsa
Zhwsb
A.

*

*

Oracle is shifting the complexity from IT, moving it out of the enterprise by engineering hardware và software to work together—in the cloud và in the data center. By eliminating complexity & simplifying IT, Oracle enables its customers—400,000 of them in more than 145 countries around the world—to accelerate innovation & create added value for their customers...see more 


*

*

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on iopt.edu.vn create the world of opportunities.

SIGN UP FOR không lấy phí


Contact

Join Us on

Hotline:(84 28) 6268 2222, ext. 107

*


*