Công Ty Tnhh Vinataba Philip Morris Vietnam Tuyển Dụng, Việc Làm Tại Philip Morris International

-
Viết tiến công giáemployers--follow#show

Bạn đang xem: Philip morris vietnam tuyển dụng

Popup" class="button_to" method="get" action="/companies/vinataba-philip-morris/followings/new?locale=vi" data-remote="true">Theo dõi

Vinataba - Philip Morris tuyển chọn Dụng

Vinataba - Philip Morris không có tin tuyển chọn dụng new nào. ITviec gợi ý cho chính mình tin tuyển chọn dụng từ các công ty khác.


search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-java-developer-angular-j2ee-spring-english-innotech-vietnam-corporation-3821" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-java-developer-angular-j2ee-spring-english-innotech-vietnam-corporation-3821/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title=" The đứng đầu Fintech software outsourcing company focusing on high-quality services in Vietnam">

*

search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="senior-quality-engineer-automation-tester-qa-qc-katalon-1629" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/senior-quality-engineer-automation-tester-qa-qc-katalon-1629/content?locale=vi">
tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Katalon creates a seamless testing experience for your teams">
*tooltip#show

Xem thêm: Top 18 phòng khám phụ khoa sản viện 103 : kinh nghiệm đi khám và chi phí

Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Hitachi Vantara Viet nam - We connect What's Now to lớn What's Next">
*tooltip#show
Tooltip click->tooltip#dispose
Tooltip" data-controller="tooltip" title="Design emails people love to lớn open">
Marlboro cigarettes have been in Vietnam since 1994. Effective January 2011, Marlboro cigarettes are manufactured under a sub-licensing agreement between PM Global Brands Inc. Và Vinataba - Philip Morris Limited (VPM), a joint venture between state-owned corporation, Vinataba National Tobacco Corporation & PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, a PMI affiliate.Currently, Marlboro cigarettes are distributed by the Branch of VPM in Ho bỏ ra Minh thành phố -VPM Branch.

Chính sách bảo hiểm

Được hưởng bảo đảm sức khỏe. Được hưởng bảo đảm xã hội.

Các chuyển động ngoại khóa

Du lịch party

Lịch sử thành lập

2016: Attained recognition “Vietnam Best Place to lớn Work" 2015 & năm nhâm thìn 2011: Marlboro cigarettes are manufactured between PM Global Brands & VPM 1994: Marlboro cigarettes have been in Vietnam
*

*

*
*
*
*
*
*
*

Đã quá hạn
*

Đã hết hạn sử dung
*

Viết reviews về công ty

Thêm đánh giá của bạn

Đánh giá của các bạn sẽ được ẩn danh Giúp cho những ứng viên tìm kiếm việc nắm rõ hơn về doanh nghiệp
GO. All Rights Reserved.