4 Bộ Câu Hỏi Test Iq Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp, 4 Bộ Câu Hỏi Test Iq Dành Cho Tuyển Dụng

-

Thường thấy tại các tập đoàn hoặc công ty lớn, sau khi CV được chấp thuận, các ứng viên được chọn sẽ hoàn thành một bài kiểm tra. Thông thường là kiểm tra IQ, khả năng giải quyết tình huống hoặc đánh giá logic để đánh giá năng lực thực tế ứng viên. Đôi khi, còn có bài test IQ bằng tiếng anh để cùng lúc kiểm tra trình đô ngoại ngữ của ứng viên. Vì vậy bài viết này sẽ cũng cấp bộ câu hỏi test IQ cho tuyển dụng mà có thể bạn sẽ cần.

Bạn đang xem: Test iq tuyển dụng

BỘ 1: MẪU BÀI TEST IQ TUYỂN DỤNGCâu 1. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 2. Điền hình còn thiếu vào chỗ trống.
*
Câu 3. Hình tiếp theo sẽ là hình nào?
*
Câu 4. Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 3 loại còn lại?

A. Tỏi

B. Nho

C. Rau diếp cá

D. Nấm

Câu 5. Trời âm u, đất tù mù, có 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?

A. Người thứ nhất

B. Người thứ hai

C. Người thứ ba

D. Không có người nào ướt

Câu 6. Hình tiếp theo là hình nào?
*
Câu 7. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

A. 168

B. 121

C. 144

D. 225

Câu 8. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái

D. 9 cái

Câu 9. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A. 5 giờ 30 phút

B. 5 giờ 20 phút

C. 4 giờ 48 phút

D. 3 giờ 12 phút

Câu 10. Sắp xếp các chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên

A. Một tỉnh thành

B. Một nhà thơ

C. Một bài hát

D. Một vị vua

ĐÁP ÁN BỘ 1

1. B2. A3. A4. B5. D
6. Hình 27. A8. D9. B10. B
 BỘ 2 – MẪU BÀI TEST IQ TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNGCâu hỏi 1: Điền chữ số còn thiếu vào hình sau.
*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu hỏi 2: Trước nửa đêm là bao nhiêu phút nếu trước đó 32 phút thời gian này gấp 3 lần số phút sau 22 giờ?

A. 22 phút

B. 20 phút

C. 24 phút

D. 18 phút

Câu hỏi 3: Hình nào khác với những hình còn lại?
*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 4: Cho hình dưới đây:
*

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống: 

*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 5: Số này khác tính chất với các số còn lại?

9678, 4572, 5261, 3527, 6895, 7768

A. 9678

B. 4572

C. 5261

D. 3527

E. 7768

Câu hỏi 6: Cho hình sau:
*

Điền hình còn thiếu vào dấu ?

*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 7: Trong những mảnh ghép A, B, C và D dưới đây, mảnh nào khi ghép với hình bên trái thì tạo ra hình vuông.

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 8: Hình dưới đây có bao nhiêu đường thẳng?

A. 10

B. 11

C. 21

D. 25

Câu hỏi 9:

Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng

Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng

Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng

A. Công tắc A

B. Công tắc B

C. Công tắc C

Câu hỏi 10: Tìm số thích hợp điền vào ?

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 20

B. 21

C. 23

D. 28

ĐÁP ÁN BỘ 2

1 – D2 – A3 – C4 – B5 – D
6 – D7 – B8 – B9 – A10 – A

BỘ 3. MẪU TEST IQ BẰNG TIẾNG ANHCâu 1:

What numbers should replace the question marks?

100, 95, ?, 79, 68, ?, 40, 23

a. 70 and 55

b. 80 and 55

c. 88 and 50

d. 88 and 55

Câu 2:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 3:

a. 343

b. 267

c. 150

d. 80


e. 20

Câu 4:

What numbers should replace the question marks?

a. 2 and 10

b. 1 and 2

c. 10 and 6

Câu 5: 

a. 9 4 7 5

b. 7 8 4 5

c. 7 5 4 2

d. 6 8 7 1

Câu 6:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 7:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

f. F

Câu 8:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 9: Fill in the missing number (s) indicated by the question mark (s) in question.

14, 16, 28, 32, 42, 48, 56, 64, ? , ?

a. 68, 92

b. 70, 80

c. 73, 85

d. 78, 87

Câu 10: 3829718 is to 87283 and 642735 is to 5346 therefore 6917 is to ?

a. 67

b. 76

c. 69

d. 91

ĐÁP ÁN BỘ 3

1 – d2 – c3 – a4 – c5 – a
6 – e7 – b8 – b9 – b10 – b
 BỘ 4: BỘ CÂU HỎI TEST IQ DÀNH CHO TUYỂN DỤNG CÁC NGÀNH KHÁC1. Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

A. 32

B. 28

C. 26

D. 34

E. 40

F. 43

2. Điền vào dấu ba chấm: “Tre già … mọc.”

A. măng

B. ngô

C. trúc

D. liễu

3. Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

E. 18

F. Không phải các đáp án trên

4. Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

A. 40%

B. 53,3%

C. 66,66667%

D. 83,3%

E. 25%

F. 33,3%

5. 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái

D. 8 cái

E. 9 cái

F. 10 cái

6. Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

A. 3232

B. 2867

C. 2655

D. 3234

E. 8756

F. 9647

7. Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa

A. Mặt Trời

B. Trái Đất

C. sao Chổi

D. Mặt Trăng

E. ngôi sao

F. sao Hỏa

8. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

A. 108 lần

B. 121 lần

C. 144 lần

D. 168 lần

E. 196 lần

F. 225 lần

9. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.

A. 6 bước nhảy

Khi đi phỏng vấn để tuyển nhân viên cho một tổ chức, do số lượng ứng viên và đòi hỏi chất lượng ứng viên cũng ngày càng cao nên các nhà tuyển dụng đã rất khắt khe ngay từ khâu phỏng vấn. Và để kết quả phỏng vấn được hiệu quả hơn thì rất nhiều các công ty hiện nay đã sử dụng các bài test IQ tuyển dụng để kiểm tra ứng viên.

Xem thêm: Những Lưu Ý Khi Đi Khám Phụ Khoa Có Đau Không, Quy Trình Như Thế Nào?

Nếu bạn đang chuẩn bị ứng tuyển vào vị trí của một tổ chức nào đó thì khả năng cao bạn sẽ phải đối mặt với một màn test IQ. Vậy thì không thể bỏ qua hơn 50 câuhỏi test IQ khi đi phỏng vấn được các nhà tuyển dụng sử dụng phổ biến nhất trong những năm gần đây kèm theo cả đáp án và gợi ý mà Vinalink đã tổng hợp cho bạn.


*

Câu hỏi test IQkhi đi phỏng vấn

I. Bài test IQ tuyển dụng là gì

Đặc biệt là các ngành nghề mang tính đặc thù như ngành Ngân hàng, tài chính, kế toán; Lập trình; Phân tích data, nghiên cứu thị trường;....thì những kỹ năng trên là vô cùng cần thiết.

Ứng viên có thể có một CV rất đẹp nhưng trình độ của họ chưa chắc đã đáp ứng được công việc mà họ ứng tuyển. Việc sử dụng bài test IQ sẽ giúp nhà tuyển dụng sàng lọc, phân loại và lựa chọn ứng viên một cách khách quan và công bằng nhất.


*

Câu hỏi test IQkhi đi phỏng vấn

II. 25 câu hỏi test IQ khi đi phỏng vấn không thể bỏ qua

1. Chỉ số IQ của bạn cao hơn 130?

2. Tối nay chúng ta sẽ ăn gì?

3. Bạn không có đủ năng lực và lười biếng?

4. Bạn có thành tích gì để chứng minh năng lực làm việc của mình không?

5. Đề cập đến sức nặng của việc xây dựng nhà nước đế chế là gì?

6. Bạn nghĩ chi phí là bao nhiêu để rửa tất cả các cửa sổ ở New
York?

7. Kim phút và kim giờ trùng nhau bao nhiêu lần trong ngày?

8. Tại sao nắp cống được thiết kế hình tròn?

9. Ý nghĩa của thuật ngữ “Thịt bò chết” là gì?

10. Bạn hãy kể xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông đẩy xe vào khách sạn và bị mất tài sản?

11. Trong 8 quả bóng, có 7 quả bóng nặng bằng nhau trong khi có 1 quả nặng hơn một chút so với những quả còn lại, làm sao để biết quả bóng nào nặng hơn bằng cách dùng một cái cân và chỉ hai lần cân?

12. Bạn sẽ giải thích cho một đứa trẻ 8 tuổi về cơ sở dữ liệu như thế nào?

13. Trong 1 năm có một số tháng có 30 ngày, và một số tháng có 31, làm thế nào có tháng có 28 ngày?

14. Số tiếp theo là 10, 9, 60, 90, 70 và 66?

15. Giả sử John 16 tuổi, và tuổi của anh ấy gấp 4 lần tuổi em trai Robert. John sẽ bao nhiêu tuổi khi tuổi của John gấp đôi tuổi em trai?

16. Số nào không thuộc dãy số 1,1,2,3,4,5,8,13,21 ?

17. Số tiếp theo là số nào trong dãy 5,10,19,32,49,70….?

18. Có 6 cốc nước đứng liên tiếp nhau. Trong đó, 3 cốc đầu là đầy nước còn 3 cốc sau rỗng. Làm thế nào để làm cho các cốc đầy nước và cốc rỗng xen kẽ nhau mà chỉ di chuyển 1 cốc?

19. Có 13 hang động được sắp xếp thành một vòng tròn, trong đó có 1 hang động có kho báu. Mỗi ngày, những người giữ kho báu có thể di chuyển kho báu đến các hang động bên cạnh hoặc giữ nó trong cùng một hang động. Mỗi người giữ kho báu hai ngày đến thăm nơi này và có đủ thời gian để vào bất kỳ hai hang động nào họ muốn. Vậy làm sao để những người tìm kiếm kho báu có thể tìm thấy một kho báu trong số ngày tối thiểu có thể?

20. Tôi không có anh chị em nhưng bố của chàng trai này là bố của con tôi. Vậy chàng trai đó là ai?

21. Nếu một ngôi nhà màu đỏ được làm từ gạch đỏ, ngôi nhà màu vàng được làm từ những viên gạch màu vàng, ngôi nhà màu hồng được làm từ gạch hồng màu xanh thì ngôi nhà màu xanh được làm từ gì?

22. Ai là người thấp nhất trong số họ?

Roger cao bằng Oliver
Binny thấp hơn Tony
Tony cao hơn Oliver
Roger thấp hơn Binny

23. Đèn nào sáng nhất?

Đèn A không sáng bằng đèn BĐèn B sáng hơn đèn CĐèn C sáng bằng đèn DĐèn B sáng hơn đèn DĐèn D sáng hơn đèn A

24. Làm sao có thể được 1 tổng bằng 1000 bằng cách cộng các số toàn chữ số 8?

Có một sòng bạc và nó có 4 cửa, giả sử A, B, C và D. Bây giờ điều kiện là mỗi lần bạn vào sòng bạc, bạn phải trả $ 5 và mỗi khi bạn rời khỏi sòng bạc, bạn lại phải trả tiền $ 5. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn vào sòng bạc, bạn sẽ nhận được số tiền gấp đôi số tiền bạn đang có. Bây giờ bạn vào sòng bạc qua cổng A và đi ra cổng B, một lần khác bạn đi vào từ cổng C và ra khỏi cổng D, khi kết thúc quá trình này bạn sẽ không còn tiền? Vậy hãy tính xem bạn nên mang bao nhiêu tiền khi vào Casino?

25. Hãy sử dụng các phép tính (x,/,+,-) với các con số 7,3,7,3 để nhận được kết quả là 24?

Xem đáp án của 25 câu hỏi test IQ trên Tại đây

III. Kinh nghiệm làm bài Test IQ khi đi phỏng vấn


*

Bạn nên luyện tập trước với các bài test IQ tuyển dụng online hoặc offline trên mạng, luyện tập càng nhiều càng tốt để nâng cao kỹ năng và giảm thiểu áp lực khi làm bài test thật.

Giữ tâm lý bình tĩnh như khi làm bài test ở nhà, hay như đang chơi một trò chơi. Áp lực sẽ chỉ khiến bạn rối trí và không nghĩ ngợi được gì cả.

Thông thường thì các câu hỏi trong bài test IQ khi đi phỏng vấn sẽ sắp xếp từ dễ đến khó. Tuy nhiên thì không phải tất cả, nên bạn hãy rà soát lại một lượt để lọc ra các câu dễ làm trước

Đừng loay hoay mãi để tìm đáp án cho một câu hỏi, hãy chuyển sang làm câu tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

Đừng bỏ trống đối với các câu test IQ trắc nghiệm ngay cả khi không biết làm, bạn có thể khoanh lụi những câu đó và biết đâu bạn sẽ ăn được điểm từ chúng thì sao.

Tận dụng hết thời gian để làm bài test của bạn. Nếu xong trước thời gian thì hãy soát lại bài vì biết đâu bạn có thể sai sót và bị mất điểm, đặc biệt là ngành ngân hàng đòi hỏi sự chính xác cao trong việc tính toán.

Được rồi! Hãy luyện tập thôi nào. Chúc các bạn thành công!