Toshiba Vietnam Tuyển Dụng, Toshiba Software Development (Vietnam) Co

-
Nam

Bạn đang xem: Toshiba vietnam tuyển dụng

Works
*

*

Quy mô

100-499 nhân viên

Ngành nghề

Công nghệ cao

Liên hệ

Mr. Nguyen Anh Tuan

Được ra đời từ năm 2007, Toshiba Software Development (Việt Nam) (TSDV) là 1 trong 03 trung tâm nghiên cứu và phân tích phát triển phần mềm thuộc tập đoàn lớn Toshiba, Nhật Bản. Shop chúng tôi tham gia vạc triển ứng dụng cho các hệ thống và giải pháp công nghiệp của tập đoàn lớn Toshiba trong những lĩnh vực: Năng lượng, khối hệ thống & giải pháp Cơ sở Hạ tầng, vật dụng Điện tử và Lưu trữ, phương án Io
T vào Công nghiệp.Kỹ sư phần mềm tại TSDV được yêu cầu tham gia tương đối đầy đủ quá trình phát triển ứng dụng từ đối chiếu thiết kế, lập trình mang đến kiểm thử unique phần mềm. TSDV hướng đến mục tiêu xây dựng quy mô người kỹ sư bao gồm kỹ năng toàn vẹn về tư duy/giải pháp phạt triển ứng dụng hơn là chỉ duy nhất khả năng lập trình. Những năng lực này đang được bổ sung và hoàn thành dần trong quá trình thao tác và tiếp thu kiến thức tại TSDV.Ngoài kĩ năng về lập trình siêng nghiệp, kỹ sư phần mềm tại TSDV cần được có hồ hết kiến thức trình độ đặc thù vào các nghành sản phẩm của tập đoàn lớn như năng lượng, giao thông, vân vân. Những kiến thức và kỹ năng này vẫn được bổ sung cập nhật trong quá trình làm việc và học tập tại TSDV. Gần như ứng viên có gốc rễ về các lĩnh vực liên quan là một trong những lợi thế.Các sản phẩm phần mềm được cách tân và phát triển bởi TSDV cực kỳ đa dạng, trải nhiều năm từ firmware tiếp giáp với phần cứng, OS, Platform /Framework tới những ứng dụng sử dụng trong công nghiệp trên desktop hoặc trên căn cơ web. Xung quanh ra, gồm các nghành nghề dịch vụ phát triển công nghệ chuyên sâu như Embedded OS, Database, LSI, Io
T,…Do đó, kỹ sư phần mềm tại TSDV có khá nhiều lựa lựa chọn về đặc thù công việc. Đồng thời, kỹ sư ứng dụng tại TSDV được kỳ vọng có chức năng thích ứng nhanh chóng với hồ hết yêu cầu về công nghệ có thể chuyển đổi ở từng dự án họ tham gia.Với tinh thần làm việc Nhật Bản: coi trong unique và giá chỉ trị mang đến khách hàng, TSDV có khối hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng toàn vẹn và chuyên nghiệp. Nó đòi hỏi người kỹ sư đề xuất tuân thủ nghiêm ngặt với ý thức cao về bảo đảm chất lượng hàng hóa mà mình làm ra. Với phần nhiều ứng viên mong muốn được cải cách và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp và trung thực, TSDV chắc chắn rằng là một địa chỉ cửa hàng vô cùng thích hợp.

Viết tấn công giáemployers--follow#show
Popup" class="button_to" method="get" action="/companies/toshiba-software-development-viet-nam-co-ltd/followings/new?locale=vi" data-remote="true">Theo dõi
redirect-url#handle
Redirect
Url" data-controller="tooltip redirect-url" data-redirect-url-url-value="https://www.facebook.com/Toshiba-Software-Development-Vietnam-126434414122664/info/" title="Đến Facebook">
redirect-url#handle

Xem thêm: Khoa Ung Bướu Bệnh Viện Nhi Trung Ương, Khám Chữa Bệnh Với Chuyên Gia Đầu Ngành Nhi Khoa

Redirect
Url" data-controller="tooltip redirect-url" data-redirect-url-url-value="http://www.toshiba-tsdv.com/" title="Đến trang web">

Established in April 2007, Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd is a software company with 100% capital invested from Toshiba Corporation (Japan). As one of oversea R& D centers of Toshiba Corporate in software development field, we are developing software for variety of Toshiba products & solutions. Besides, TSDV have been also working on R&D activities of cutting-edge fundamental software technogies. We aims to become a leading company in software development field.Address: 16th Floor, 519 Kim Ma, ba Dinh, Hanoi


Chuyên Môn Của chúng Tôi


Tại Sao các bạn sẽ Yêu Thích thao tác làm việc Tại Đây


1Lộ trình trở nên tân tiến sự nghiệp đa chiều 2Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..3Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực

*

*

*

*

*

Why Join Us?Our philosophy of development is Culture Blending. TSDV is merging (i) Japanese advantage of integration knowledge & rigorous unique mindset with (ii) Vietnamese advantage of excellent capability and rapid understanding. As the result, we could develop software with breakthrough in unique and Productivity & we could inherit & accumulate Toshiba knowledge. Joining TSDV as a software engineer, you have great chances lớn experience: 

Full-stack software engineer model

TSDV software engineers should be ready lớn involve full phase software development process: from requirement analysis, design, coding khổng lồ delivery phase. We target khổng lồ develop full-stack software engineers who are not only able lớn implement source code, but also have skills of how to lớn correctly catch up customer requirements, how lớn make good design và how khổng lồ assure the software quality as well. To prepare for that, comprehensive training program will be provided along with a member’s career path. 

Variety of software development technologies in different software layers & industrial business domains

Toshiba is a big corporation which has been developing our business in several system domains. In each domain, software is embedded in variety of layers in the software stack, from firmware for one microprocessor to cloud solution of integrated systems.Therefore, if you are a challenge seeker in work, TSDV can provide you many chances (challenges as well) to work và study in not only different types of software development technologies but also different system domain name know-how.As an in-house company of Toshiba corporate, TSDV can cảm biến into chip core technologies of Toshiba in different domains. Therefore, you have chances to study and work on cutting-edge technologies khổng lồ develop new things. This is almost impossible for you to get such chances in an outsourcing company. 

Comprehensive & professional software development process

TSDV is one of a few software companies in Vietnam who get CMMI level 5, the highest cấp độ of process maturity for software engineering. This promotes continuously improved và quantitative management. Khổng lồ gain such a certification, we have had 10 year non-stopping experiences in building up the unique quality process system & sketch out chất lượng mindset khổng lồ each TSDV member. In such a working environment, you will not only grow your technical skills but be mature in your professional working style as well, ready for any career path in the future. 

Plentiful chances khổng lồ work and study abroad

TSDV has close cooperation with Toshiba japan in training và exchanging talented engineers. We provide several chances for good potential engineers to work and study abroad:- Long term stay in japan from 1 to 3 years lớn capture domain know-how- Attending international conferences in USA, EU và Japan, regarding mở cửa Source Software, LSI và AI- Frequent chance to go business trip to lớn foreign countries, Japan, Taiwan, Korea và India- For leader class, we have been sending our leaders to lớn Toshiba Global Management Training held in Singapore, nhật bản and USA 

Supportive, friendly và fair working environment in which everyone has equal chances of being developed

Keeping in mind that “people” are key to lớn the company success, TSDV is continuously improving our working environment in which “people” is considered first in any policy; everyone has equal chances of being developed:- We are proud of our transparent & comprehensive employee performance evaluation system, which is one of key factors to keep members’ satisfaction.- In TSDV, you need not to care about your personal relationship with your quái nhân to survive, but your teamwork spirit. Although roles & responsibilities of thành viên in a team are defined clearly, there is no gap between leaders & members in daily working activities: we work & learn together side by side to lớn overcome difficulties, và willing to support each other whenever we can.- In TSDV, you are encouraged khổng lồ openly nội dung your opinions to lớn different levels of management, even lớn the General Director. 

 Competitive benefit

- High Remuneration Package (up lớn 15 months salary) và Full Social, Medical và Unemployment Insurance- Work in well - equipped và professional IT environment & IT community;- to be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in nhật bản and others;- Become thành viên of a giant corporation;- Many opportunity to work/study core công nghệ of Toshiba (including OJT long term in Japan) ;