Thông báo tuyển dụng nông nghiệp 2016, tuyển dụng từ doanh nghiệp

-
function t

Bạn đang xem: Tuyển dụng nông nghiệp 2016

S(){ x=new Date(); x.set
Time(x.get
Time()); return x; } function y2(x){ x=(x 11) { ap ="PM"; };return ap;} function d
T(){ if(fr==0){ fr=1; document.write(""+eval(o
T)+""); } t
P.inner
Text=eval(o
T); set
Timeout("d
T()",1000); } var d
N=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),m
N=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,o
T="d
NS().get
Day()>+", "+t
S().get
Date()+"/"+m
NS().get
Month()>+"/"+y2(t
S().get
Year())+"-"+t
S().get
Hours()+":"+t
S().get
Minutes()+" "+k()"; d
T();

Xem thêm: Viettel Hà Giang Tuyển Dụng, Tuyển Dụng Nhân Viên Viettel Tại Hà Giang

Lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố * Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 * Triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 *
Trang web liên kết Hồ Chí Minh city web Bộ nông nghiệp và PTNT Agroviet Cục thú y Viện chăn nuôi Kiểm lâm Việt Nam Cục bảo vệ thực vật Cục hợp tác xã và PTNT Trung tâm Khuyến nông Quốc gia KHCN NN - PTNT Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Viện lúa đồng bằng sông C.Long Viện QH và Thiết kế NN Triển lãm NN - PTNT Bộ thủy sản Tổng cục thống kê Hội nông dân Việt Nam Đại học nông lâm TPHCM Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Chim-cá-cây cảnh-thủy sản Rau-hoa-quả Việt Nam

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh


Căn cứ Thông báo số 2602/TB-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2016 của Sở.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây


Số lượt người xem: 3434
*
*

*

■ Lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố (13/04) ■ Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (13/04) ■ Triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 (13/04) ■ Cẩm nang chuyển đổi số (08/03) ■ Dự thảo Luật đất đai sửa đổi (08/03)
CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
" CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

Nội dung thông báo và danh sách cụ thể tại file đính kèm


Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng


Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023, cụ thể:


THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT


Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2022


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị


*

Thông báo danh sách đủ điều kiện tham gia xét tuyển cán bộ chuyên trách vào làm việc tại Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị


*

VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT“QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM (VFBC)”


*

Quyết định Ban hành danh mục, tài liệu tuyển dụng cán bộ chuyên trách vào làm việc tại Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị


*

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ chuyên trách Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC)”


Nghiên cứu khoa học Hoạt động đoàn thể Người dân cần biết Thư viện CSDL chuyên ngành
*