Tuyển Dụng Phụ Bếp Tai Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Phụ Bếp Tại Hồ Chí Minh

-
Ngành - Ngành - nhà bếp nóng phòng bếp bánh pha trộn Khác tiền sảnh buồng phòng Kinh doanh/Bán hàng cai quản nhà hàng khách sạn Tài chính/Kế toán Thu mua/Thủ kho Hành chánh/Nhân sự Kỹ Thuật/Bảo trì An ninh/Bảo vệ Spa/Chăm sóc sắc đẹp Y tế technology thông tin Kho vận/vận chuyển Lữ hành/Du lịch marketing
nhiều loại Hình kinh doanh - loại Hình kinh doanh - nhà hàng Chuỗi nhà hàng quán ăn Quán ăn uống Resort 2 sao Resort 3 sao Resort 4 sao Resort 5 sao Resort 6 sao khách sạn 1 - 2 sao hotel 3 sao hotel 4 sao hotel 5 sao khách sạn 6 sao quán coffe Chuỗi cafe Quán Bar Beer Club Tiệm bánh doanh nghiệp bánh spa làm đẹp Trung tâm họp báo hội nghị tiệc cưới không giống
Lương từ bỏ - Lương trường đoản cú - 1 triệu 1.5 triệu 2 triệu 2.5 triệu 3 triệu 3.5 triệu 4 triệu 4.5 triệu 5 triệu 5.5 triệu 6 triệu 6.5 triệu 7 triệu 7.5 triệu 8 triệu 8.5 triệu 9 triệu 9.5 triệu 10 triệu 10.5 triệu 11 triệu 11.5 triệu 12 triệu 12.5 triệu 13 triệu 13.5 triệu 14 triệu 14.5 triệu 15 triệu 15.5 triệu 16 triệu 16.5 triệu 17 triệu 17.5 triệu 18 triệu 18.5 triệu 19 triệu 19.5 triệu trăng tròn triệu 20.5 triệu 21 triệu 21.5 triệu 22 triệu 22.5 triệu 23 triệu 23.5 triệu 24 triệu 24.5 triệu 25 triệu 25.5 triệu 26 triệu 26.5 triệu 27 triệu 27.5 triệu 28 triệu 28.5 triệu 29 triệu 29.5 triệu 30 triệu 30.5 triệu 31 triệu 31.5 triệu 32 triệu 32.5 triệu 33 triệu 33.5 triệu 34 triệu 34.5 triệu 35 triệu 35.5 triệu 36 triệu 36.5 triệu 37 triệu 37.5 triệu 38 triệu 38.5 triệu 39 triệu 39.5 triệu 40 triệu 40.5 triệu 41 triệu 41.5 triệu 42 triệu 42.5 triệu 43 triệu 43.5 triệu 44 triệu 44.5 triệu 45 triệu 45.5 triệu 46 triệu 46.5 triệu 47 triệu 47.5 triệu 48 triệu 48.5 triệu 49 triệu 49.5 triệu 50 triệu 50.5 triệu 51 triệu 51.5 triệu 52 triệu 52.5 triệu 53 triệu 53.5 triệu 54 triệu 54.5 triệu 55 triệu 55.5 triệu 56 triệu 56.5 triệu 57 triệu 57.5 triệu 58 triệu 58.5 triệu 59 triệu 59.5 triệu 60 triệu 60.5 triệu 61 triệu 61.5 triệu 62 triệu 62.5 triệu 63 triệu 63.5 triệu 64 triệu 64.5 triệu 65 triệu 65.5 triệu 66 triệu 66.5 triệu 67 triệu 67.5 triệu 68 triệu 68.5 triệu 69 triệu 69.5 triệu 70 triệu 70.5 triệu 71 triệu 71.5 triệu 72 triệu 72.5 triệu 73 triệu 73.5 triệu 74 triệu 74.5 triệu 75 triệu 75.5 triệu 76 triệu 76.5 triệu 77 triệu 77.5 triệu 78 triệu 78.5 triệu 79 triệu 79.5 triệu 80 triệu 80.5 triệu 81 triệu 81.5 triệu 82 triệu 82.5 triệu 83 triệu 83.5 triệu 84 triệu 84.5 triệu 85 triệu 85.5 triệu 86 triệu 86.5 triệu 87 triệu 87.5 triệu 88 triệu 88.5 triệu 89 triệu 89.5 triệu 90 triệu 90.5 triệu 91 triệu 91.5 triệu 92 triệu 92.5 triệu 93 triệu 93.5 triệu 94 triệu 94.5 triệu 95 triệu 95.5 triệu 96 triệu 96.5 triệu 97 triệu 97.5 triệu 98 triệu 98.5 triệu 99 triệu 99.5 triệu 100 triệu
Lương đến - Lương mang đến - 1 triệu 1.5 triệu 2 triệu 2.5 triệu 3 triệu 3.5 triệu 4 triệu 4.5 triệu 5 triệu 5.5 triệu 6 triệu 6.5 triệu 7 triệu 7.5 triệu 8 triệu 8.5 triệu 9 triệu 9.5 triệu 10 triệu 10.5 triệu 11 triệu 11.5 triệu 12 triệu 12.5 triệu 13 triệu 13.5 triệu 14 triệu 14.5 triệu 15 triệu 15.5 triệu 16 triệu 16.5 triệu 17 triệu 17.5 triệu 18 triệu 18.5 triệu 19 triệu 19.5 triệu 20 triệu 20.5 triệu 21 triệu 21.5 triệu 22 triệu 22.5 triệu 23 triệu 23.5 triệu 24 triệu 24.5 triệu 25 triệu 25.5 triệu 26 triệu 26.5 triệu 27 triệu 27.5 triệu 28 triệu 28.5 triệu 29 triệu 29.5 triệu 30 triệu 30.5 triệu 31 triệu 31.5 triệu 32 triệu 32.5 triệu 33 triệu 33.5 triệu 34 triệu 34.5 triệu 35 triệu 35.5 triệu 36 triệu 36.5 triệu 37 triệu 37.5 triệu 38 triệu 38.5 triệu 39 triệu 39.5 triệu 40 triệu 40.5 triệu 41 triệu 41.5 triệu 42 triệu 42.5 triệu 43 triệu 43.5 triệu 44 triệu 44.5 triệu 45 triệu 45.5 triệu 46 triệu 46.5 triệu 47 triệu 47.5 triệu 48 triệu 48.5 triệu 49 triệu 49.5 triệu 50 triệu 50.5 triệu 51 triệu 51.5 triệu 52 triệu 52.5 triệu 53 triệu 53.5 triệu 54 triệu 54.5 triệu 55 triệu 55.5 triệu 56 triệu 56.5 triệu 57 triệu 57.5 triệu 58 triệu 58.5 triệu 59 triệu 59.5 triệu 60 triệu 60.5 triệu 61 triệu 61.5 triệu 62 triệu 62.5 triệu 63 triệu 63.5 triệu 64 triệu 64.5 triệu 65 triệu 65.5 triệu 66 triệu 66.5 triệu 67 triệu 67.5 triệu 68 triệu 68.5 triệu 69 triệu 69.5 triệu 70 triệu 70.5 triệu 71 triệu 71.5 triệu 72 triệu 72.5 triệu 73 triệu 73.5 triệu 74 triệu 74.5 triệu 75 triệu 75.5 triệu 76 triệu 76.5 triệu 77 triệu 77.5 triệu 78 triệu 78.5 triệu 79 triệu 79.5 triệu 80 triệu 80.5 triệu 81 triệu 81.5 triệu 82 triệu 82.5 triệu 83 triệu 83.5 triệu 84 triệu 84.5 triệu 85 triệu 85.5 triệu 86 triệu 86.5 triệu 87 triệu 87.5 triệu 88 triệu 88.5 triệu 89 triệu 89.5 triệu 90 triệu 90.5 triệu 91 triệu 91.5 triệu 92 triệu 92.5 triệu 93 triệu 93.5 triệu 94 triệu 94.5 triệu 95 triệu 95.5 triệu 96 triệu 96.5 triệu 97 triệu 97.5 triệu 98 triệu 98.5 triệu 99 triệu 99.5 triệu 100 triệu
Tuổi tự - Tuổi trường đoản cú - 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tuổi đến - Tuổi mang đến - 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
kinh nghiệm tay nghề - kinh nghiệm tay nghề - ko yêu cầu kinh nghiệm chưa xuất hiện kinh nghiệm bên dưới 06 tháng Từ 06 tháng - 01 năm trường đoản cú 01 - 02 năm từ 02 - 03 năm tự 03 - 04 năm từ 04 - 05 năm trường đoản cú 05 - 06 năm tự 06 - 07 năm tự 07 - 10 năm trên 10 năm
Thời Gian thao tác - Thời Gian thao tác - Toàn thời hạn Bán thời hạn Ca sáng Ca chiều Ca gãy Ca xoay
Chuỗi nhà hàng King BBQ Deli, King BBQ Buffet, Thaiexpress, Seoul Garden, Hotpot Story, Capricciosa, Sushi Kei, Tasaki BBQ, Mei
Wei, Khao
Lao, Buk
Buk, Truly Việt, Dolpan Sam
Thực hiện sơ chế các nguyên vật liệu dùng để phục vụ khách theo sự cắt cử của Phụ trách bếp nhà hàng/Giám liền kề bếp. - Phụ...

Bạn đang xem: Tuyển dụng phụ bếp


Kết hợp với nhân viên trong các bếp nhằm sơ chế thực phẩm. Giữ dọn dẹp khu vực nhà bếp luôn luôn gọn gàng, không bẩn sẽ, đảm đảm bảo sinh an toàn thực...
Tạp vụ cọ chén, rửa đồ phòng bếp dọn vệ sinh nhà hàng quyền lợi và nghĩa vụ được hưởng: - Thử bài toán 2 tháng nhấn 100% lương đối với full-time, -Thưởng...
Ngành nghề: buồng Phòng,Chế đổi mới Thực Phẩm,Nhà Hàng/Khách Sạn,Phụ Bếp,Thực Phẩm - Ăn uống,Vận Hành/Sản Xuất

nhân viên Bếp tay nghề Món Hoa - Đi làm cho Ngay nhân viên cấp dưới Bếp tay nghề Món Hoa - Đi làm cho Ngay


Lương, thưởng lôi cuốn (Bếp tay nghề: lương thỏa thuận, Phụ bếp: cung cấp thời gian: 25.500-30.000/giờ). Phụ cấp cho tiền ăn đến...
sơ chế theo yêu cầu bếp chính.. Quyền lợi và nghĩa vụ được hưởng: - mức lương: thỏa thuận hợp tác theo năng lực. - môi trường thiên nhiên làm việc thoải mái , thân...
Thưởng nhân viên cấp dưới xuất sắc các tháng - 6 mon tăng lương/ lần - Các thời điểm dịp lễ tết lương x2, x3 Yêu mong công việc: - Ưu tiên chúng ta đã có...

Xem thêm: Việc làm call center tuyển dụng, việc làm call center


Hỗ trợ trainning nhân viên cấp dưới mới & phụ bếp -Thực hiện những mẻ bánh theo order hàng ngày. -Thực hiện tại các các bước khác theo yêu ước của cấp...
Bằng cách tạo thông tin qua email, bạn gật đầu đồng ý với Điều Khoản sử dụng và chính sách Bảo Mật của Job
Street bạn có thể huỷ thông báo qua email bất kể lúc nào.
Bằng giải pháp tạo thông tin qua email, bạn gật đầu đồng ý với Điều Khoản áp dụng và chính sách Bảo Mật của Job
Street chúng ta có thể huỷ thông tin qua email bất kể lúc nào.
*

Khám phá những câu hỏi làm bắt đầu cho kiếm tìm kiếm này

Luôn update với số đông vị trí tuyển dụng mới tương xứng với phần đa tìm kiếm bây giờ của bạn.


Bằng phương pháp tạo thông báo qua email, bạn gật đầu đồng ý với Điều Khoản thực hiện và chế độ Bảo Mật của Job
Street bạn cũng có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.
Bằng phương pháp đăng nhập vào thông tin tài khoản của bạn, bạn gật đầu với Điều Khoản áp dụng và chính sách Bảo Mật của Job
Street.
Tìm việc làm
Danh mục công ty
Tìm kiếm phổ biến
Giới thiệu
Câu hỏi hay gặp
Những biến đổi mới