Việc làm việt thương tuyển dụng công ty cổ phần thương mại, việc làm việt thương music tại việt nam

-

Trách nhiệm– Lập kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả học tập học sinh vào cuối mỗi họckỳ.– Dạy các lớp cá nhân và / hoặc nhóm bằng phương pháp và giáo trình giảng dạy của trường.– Trao đổi với nhà trường về các bài học và tiến độ học tập của học viên.– Chuẩn bị cho học sinh biểu diễn, thi, thử giọng và sự kiện lễ hội– Mở rộng trải nghiệm âm nhạc cá nhân của học viên bằng việc cho học viên làm quen với các phong cáchâm nhạc khác nhau và phát triển các kỹ năng ứng biến cá nhân.– Giúp học sinh phát triển kỹ năng ứng biến.– Lập kế hoạch và phát triển chuyên môn bằng cách cải thiện kinh nghiệm hoặc hiệu suất giảng dạy và tiếptục các hoạt động cá nhân– Tham dự tất cả các cuộc họp và buổi đào tạo theo yêu cầu của nhà trường

Yêu cầu– Bằng cấp âm nhạc– Khả năng biểu diễn âm nhạc và kỹ năng trình diễn– Kiên nhẫn, tận tâm và có thái độ tích cực, biết lập các kế hoạch để làm việc với học viên hiệu quả.– Có khả năng làm việc hiệu quả với các học viên theo nhiều cách tiếp cận khác nhau– Có khả năng truyền cảm hứng và hứng thú về âm nhạc cho học viên và hỗ trợ mong muốn học hỏi và cảithiện bẩm sinh của họ.– Có khả năng tạo động lực học tập cho học viên– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Bạn đang xem: Việt thương tuyển dụng

Ứng tuyểnSơ yếu lý lịch bao gồm kinh nghiệm làm việc và bằng cấp

Trách nhiệm– Lập kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả học tập học sinh vào cuối mỗi họckỳ.– Dạy các lớp cá nhân và / hoặc nhóm bằng phương pháp và giáo trình giảng dạy của trường.– Trao đổi với nhà trường về các bài học và tiến độ học tập của học viên.– Chuẩn bị cho học sinh biểu diễn, thi, thử giọng và sự kiện lễ hội– Mở rộng trải nghiệm âm nhạc cá nhân của học viên bằng việc cho học viên làm quen với các phong cáchâm nhạc khác nhau và phát triển các kỹ năng ứng biến cá nhân.– Giúp học sinh phát triển kỹ năng ứng biến.– Lập kế hoạch và phát triển chuyên môn bằng cách cải thiện kinh nghiệm hoặc hiệu suất giảng dạy và tiếptục các hoạt động cá nhân– Tham dự tất cả các cuộc họp và buổi đào tạo theo yêu cầu của nhà trường

Yêu cầu– Bằng cấp âm nhạc– Khả năng biểu diễn âm nhạc và kỹ năng trình diễn– Kiên nhẫn, tận tâm và có thái độ tích cực, biết lập các kế hoạch để làm việc với học viên hiệu quả.– Có khả năng làm việc hiệu quả với các học viên theo nhiều cách tiếp cận khác nhau– Có khả năng truyền cảm hứng và hứng thú về âm nhạc cho học viên và hỗ trợ mong muốn học hỏi và cảithiện bẩm sinh của họ.– Có khả năng tạo động lực học tập cho học viên– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Ứng tuyểnSơ yếu lý lịch bao gồm kinh nghiệm làm việc và bằng cấp

Trách nhiệm– Lập kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả học tập học sinh vào cuối mỗi họckỳ.– Dạy các lớp cá nhân và / hoặc nhóm bằng phương pháp và giáo trình giảng dạy của trường.– Trao đổi với nhà trường về các bài học và tiến độ học tập của học viên.– Chuẩn bị cho học sinh biểu diễn, thi, thử giọng và sự kiện lễ hội– Mở rộng trải nghiệm âm nhạc cá nhân của học viên bằng việc cho học viên làm quen với các phong cáchâm nhạc khác nhau và phát triển các kỹ năng ứng biến cá nhân.– Giúp học sinh phát triển kỹ năng ứng biến.– Lập kế hoạch và phát triển chuyên môn bằng cách cải thiện kinh nghiệm hoặc hiệu suất giảng dạy và tiếptục các hoạt động cá nhân– Tham dự tất cả các cuộc họp và buổi đào tạo theo yêu cầu của nhà trường

Yêu cầu– Bằng cấp âm nhạc– Khả năng biểu diễn âm nhạc và kỹ năng trình diễn– Kiên nhẫn, tận tâm và có thái độ tích cực, biết lập các kế hoạch để làm việc với học viên hiệu quả.– Có khả năng làm việc hiệu quả với các học viên theo nhiều cách tiếp cận khác nhau– Có khả năng truyền cảm hứng và hứng thú về âm nhạc cho học viên và hỗ trợ mong muốn học hỏi và cảithiện bẩm sinh của họ.– Có khả năng tạo động lực học tập cho học viên– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Ứng tuyểnSơ yếu lý lịch bao gồm kinh nghiệm làm việc và bằng cấp

Trách nhiệm– Lập kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả học tập học sinh vào cuối mỗi họckỳ.– Dạy các lớp cá nhân và / hoặc nhóm bằng phương pháp và giáo trình giảng dạy của trường.– Trao đổi với nhà trường về các bài học và tiến độ học tập của học viên.– Chuẩn bị cho học sinh biểu diễn, thi, thử giọng và sự kiện lễ hội– Mở rộng trải nghiệm âm nhạc cá nhân của học viên bằng việc cho học viên làm quen với các phong cáchâm nhạc khác nhau và phát triển các kỹ năng ứng biến cá nhân.– Giúp học sinh phát triển kỹ năng ứng biến.– Lập kế hoạch và phát triển chuyên môn bằng cách cải thiện kinh nghiệm hoặc hiệu suất giảng dạy và tiếptục các hoạt động cá nhân– Tham dự tất cả các cuộc họp và buổi đào tạo theo yêu cầu của nhà trường

Yêu cầu– Bằng cấp âm nhạc– Khả năng biểu diễn âm nhạc và kỹ năng trình diễn– Kiên nhẫn, tận tâm và có thái độ tích cực, biết lập các kế hoạch để làm việc với học viên hiệu quả.– Có khả năng làm việc hiệu quả với các học viên theo nhiều cách tiếp cận khác nhau– Có khả năng truyền cảm hứng và hứng thú về âm nhạc cho học viên và hỗ trợ mong muốn học hỏi và cảithiện bẩm sinh của họ.– Có khả năng tạo động lực học tập cho học viên– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Ứng tuyểnSơ yếu lý lịch bao gồm kinh nghiệm làm việc và bằng cấp

Trách nhiệm– Lập kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả học tập học sinh vào cuối mỗi họckỳ.– Dạy các lớp cá nhân và / hoặc nhóm bằng phương pháp và giáo trình giảng dạy của trường.– Trao đổi với nhà trường về các bài học và tiến độ học tập của học viên.– Chuẩn bị cho học sinh biểu diễn, thi, thử giọng và sự kiện lễ hội– Mở rộng trải nghiệm âm nhạc cá nhân của học viên bằng việc cho học viên làm quen với các phong cáchâm nhạc khác nhau và phát triển các kỹ năng ứng biến cá nhân.– Giúp học sinh phát triển kỹ năng ứng biến.– Lập kế hoạch và phát triển chuyên môn bằng cách cải thiện kinh nghiệm hoặc hiệu suất giảng dạy và tiếptục các hoạt động cá nhân– Tham dự tất cả các cuộc họp và buổi đào tạo theo yêu cầu của nhà trường

Yêu cầu– Bằng cấp âm nhạc– Khả năng biểu diễn âm nhạc và kỹ năng trình diễn– Kiên nhẫn, tận tâm và có thái độ tích cực, biết lập các kế hoạch để làm việc với học viên hiệu quả.– Có khả năng làm việc hiệu quả với các học viên theo nhiều cách tiếp cận khác nhau– Có khả năng truyền cảm hứng và hứng thú về âm nhạc cho học viên và hỗ trợ mong muốn học hỏi và cảithiện bẩm sinh của họ.– Có khả năng tạo động lực học tập cho học viên– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Ứng tuyểnSơ yếu lý lịch bao gồm kinh nghiệm làm việc và bằng cấp

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công Ty Cổ Phần TM-DV-SX Việt Thương

1, Kiểm đếm hàng hóa, đề xuất nhập hàng và theo dõi lịch giao hàng.2, Vệ sinh sản phẩm và kiểm tra trưng bày.3, Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.4, Thực hiện các báo cáo hàng ngày và lưu khách hàng trên GEN,VSS.5, Bán hàng và tư vấn khách hàng online/offline.6, Tư vấn khóa học; Quản lý, chăm sóc học viên; thực hiện các công việc liên quan tới trường học.7, Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.


- Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn;- Ngoại hình dễ nhìn, thái độ cầu tiến, thân thiện, hòa đồng;- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.- Ưu tiên biết chơi nhạc cụ là một lợi thế


- Thu nhập trung bình từ 7 - 10 triệu (Gồm lương cơ bản 6 - 8 triệu + hoa hồng 1 - 2%)- Lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực;- Thưởng hấp dẫn theo mức độ hoàn thành công việc;- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;- Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc.

Xem thêm:


Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo,hãy phản ánh với chúng tôi.
*
*
*

Báo cáo tin tuyển dụng

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này khôngđúng hoặc có một trong các dấu hiệu sau,hãy phản ánh với chúng tôi.


*

Thông tin thiếu minh bạch


*

Hứa hẹn lương cao bất thường


*

Yêu cầu nộp phí phỏng vấn, phí giữ chỗ,phí đồng phục,...


*

Yêu cầu nạp tiền điện thoại hoặc đặt lệnhmua hàng trên app/website


Giới thiệu

Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Việt Thương (Việt Thương Music) được ra đời vào năm 1993 và thành lập chính thức vào năm 1996 với khởi nguồn từ Trường Suối Nhạc – trường tư thục âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam.

Tương tự như hệ thống phân phối nhạc cụ, chúng tôi phát triển thương hiệu Suối Nhạc phủ rộng tại nhiều địa bàn trong cả nước để đáp ứng nhu cầu học nhạc. Danh mục sản phẩm đầu tiên của Việt Thương là những cây Đàn organ và Piano mới toanh của Casio và Kawai Nhật Bản được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.


Quy mô

100-499 nhân viên

Địa điểm

15 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Việc làm liên quan


Đang tải việc làm liên quan...
Không có việc làm liên quan

Top employer{{ job.title }}Nhà tuyển dụng đã được xác thực: Đã xác thực email tên miền công ty Đã xác thực số điện thoại Đã được duyệt Giấy phép kinh doanh Tài khoản NTD được tạo tối thiểu 6 tháng Chưa có lịch sử bị báo cáo tin đăng" data-placement="top">

{{ job.company.name }}


Còn {{ job.remain_deadline_by_day }} ngày để ứng tuyển

Còn {{ job.remain_deadline_by_hour }} giờ để ứng tuyển

Việc làm hot
Tuyển gấp
Việc làm mới
{{ job.salary }}{{ job.short_cities }}{{ job.updated_at_str }}

Có thể bạn quan tâm


Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Trên 9 triệu
Giám Đốc Thuế Khu Vực Đông Nam Á
Thoả thuận
TÌM HIỂU NGAY
Vị trí Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (Nhạc Cụ & Giáo Dục) tuyển dụng bởi công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG tại Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Tây Ninh với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Tư Vấn Bán Hàng tại Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Tây Ninh khác trên kênh tuyển dụng việc làm iopt.edu.vn.

Khóa học dành cho bạn


0">
{{ course.name }}
Tìm hiểu ngay

Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu

Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, Top
CV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Vậy tại sao nên tìm việc làm tại Top
CV?

Việc làm Chất lượng

Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên. Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.

Công cụ viết CV đẹp Miễn phí

Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau. Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.

Hỗ trợ Người tìm việc

Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh. Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.

Tại Top
CV
, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với Top
CV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. Top
CV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở Top
CV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!