Yamaha Việt Nam Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2023, Tuyển Dụng Yamaha

-


*

Mô tả công ty

*
Không yêu mong
*
Hành thiết yếu - Văn phòng, Dịch vụ, vấn đề làm bán sản phẩm
*
Hà Nội
*
Toàn thời gian cố định và thắt chặt
-Phụ trách hệ thống cai quản phân phối (DMS);-Phối đúng theo với phần tử IT & nhà hỗ trợ để bảo đảm việc quản lý và vận hành hệ thống;-Thực hiện nay các các bước khác như: cung cấp kiểm tra dữ liệu những chương trình khuyến mại, tồn kho,…
-Phụ trách bán sản phẩm trong vùng thị trường được phân công cùng đại lý.-Lập, khuyến cáo kế hoạch chuyển động nhằm dành được mục tiêu đưa ra về doanh thu và ngân sách.-Dự báo, làm chủ xuất, nhập, tồn hàng của đại lý.-Hoạch định phát triển mạng lưới đại lý (số lượng và hóa học lượng).-Hướng dẫn, hỗ trợ, huấn luyện, giám sát hoạt động của đại lý theo quy chuẩn.-Thu thập, phân tích, report tình hình thị trường của địch thủ cạnh tranh.-Phối hòa hợp với bộ phận Marketing triển khai kết quả các hoạt động tiếp thị và các sự kiện.-Tiếp nhận, xử lý yêu mong của khách hàng hàng, đại lý.
-Xây dựng chiến lược truyền thông media Marketing. -Thiết kế nội dung media Marketing.-Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông Marketing.-Hỗ trợ các chuyển động và sự kiện Marketing.
I.01 NHÂN VIÊN NHÓM KIỂM TRA xe cộ (Testing Gr. Staff)► Nhiệm vụ:-Phụ trách quá trình kiểm tra xe trong mọi đk thời tiết;-Phát triển phụ kiện đến thị trường;-Hỗ trợ kỹ thuật xử lý các sự việc khiếu nằn nì thị trường; -Hỗ trợ khối phạt triển;
•Công việc Văn thư, Lễ tân•Quản lý, sắp xếp khách sạn, vé sản phẩm công nghệ bay cho những người đi công tác•Các các bước Hành bao gồm khác
► Nhiệm vụ:- Phụ trách các các bước của tổng đài CSKH: Giám sát quality trả lời KH & review hiệu quả quá trình của tổng đài viên; hỗ trợ phía sau đến tổng đài viên; biên soạn tài liệu và lập kế hoạch huấn luyện và giảng dạy tổng đài viên; cai quản Dữ liệu KH; thực hiện các chiến dịch khảo sát điều tra KH qua điện thoại;...;- làm chủ các kênh CSKH không giống của công ty: SNS, Email, SMS, Live Chat...;- Phối hợp với các ban ngành trong doanh nghiệp để giải quyết khiếu nề của KH đúng hạn;- trở nên tân tiến các chương trình, chiến dịch CSKH mới;- triển khai các các các bước khác theo sự phân công của cấp trên.
- thống trị Nhà cung cấp: nhận báo giá, chuẩn bị hồ sơ thanh toán, thích hợp đồng;- theo dõi & thống trị các khoản thanh toán sau khi sự kiện/ hoạt động Marketing kết thúc;- Theo dõi & kiểm soát giá cả phòng sale theo tháng, quý, năm;- Phối phù hợp với Nhà máy để theo dõi & mua hàng xe mới;- Đặt xe, phòng tiếp khách sạn, vé máy cất cánh cho chống Marketing;- cung ứng triển khai những chương trình khuyến mãi.
• soát sổ , tính toán quá trình nhận hàng , phân loại hàng hóa và chứa hàng vào kho.• chất vấn , đo lường nhặt hàng , gói gọn trước khi giao hàng lên phương tiện đi lại vận tải.• duy trì gìn, bảo quản hàng hóa tại kho;• Cải tiến công việc hàng ngày để nâng cấp năng suất có tác dụng việc.
-Phụ trách hệ thống cai quản phân phối (DMS);-Phối hòa hợp với thành phần IT và nhà hỗ trợ để đảm bảo việc quản lý và vận hành hệ thống;-Thực hiện các công việc khác như: cung ứng kiểm tra dữ liệu những chương trình khuyến mại, tồn kho,…
-Tổng hợp tài liệu từ nhân viên cấp dưới kinh doanh.-Tập hợp với phân tích tài liệu về thực trạng thị trường.-Làm báo cáo bán sản phẩm và các các bước liên quan đến việc bán hàng.-Hỗ trợ các hoạt động của phòng chiến lược kinh doanh.
-Phụ trách bán sản phẩm trong vùng thị trường được phân công cùng đại lý.-Lập, lời khuyên kế hoạch chuyển động nhằm đã có được mục tiêu đặt ra về lợi nhuận và ngân sách.-Dự báo, thống trị xuất,nhập,tồn của các đại lý.-Hoạch định trở nên tân tiến mạng lưới cửa hàng đại lý (số lượng và unique ).-Hướng dẫn, hỗ trợ,huấn luyện,giám sát hoạt động của đại lý theo quy chuẩn.-Thu thập, phân tích,báo cáo tình hình thị phần của đối thủ cạnh tranh.-Phối hợp bộ phận Marketing xúc tiến có hiệu quả các hoạt động tiếp thị và các sự kiện.-Tiếp nhận, cách xử trí yêu ước của khách hàng, đại lý. ( bỏ ra tiết công việc sẽ được phân tích khi bỏng vấn).
-Quản lý các vận động kiểm tra chất lượng thành phẩm-Kiểm soát bài toán sản xuất số lượng lượng lớn của các mỗi xe lúc này và mẫu mã xe mới; nâng cao hệ thống bảo đảm an toàn chất lượng, chronic activity
► Nhiệm vụ:-Bán phụ tùng, phụ kiện xe máy, support & cung ứng khách hàng.-Quản lý tồn kho phụ tùng, dữ liệu khách hàng.-Lập báo cáo bán hàng.-Thực hiện một vài nhiệm vụ khác theo sự cắt cử của cửa hàng trưởng.
-Khảo sát, nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, khách hàng hàng;-Nghiên cứu vãn sự tiếp nhận các sản phẩm hiện tại trên thị trường;-Xây dựng chiến lược sản phẩm mới.-Cộng tác với các thành phần Bán hàng, Marketing, xí nghiệp và doanh nghiệp iopt.edu.vn Motor tại Nhật bạn dạng nhằm nâng cao làm chủ chất lượng.-Những các bước khác theo yêu mong của trưởng bộ phận.
-Quản lý phân phối hàng. Cải tiến và phát triển kênh phân phối.-Hỗ trợ Đại lý ủy quyền trong việc phát triển các thương mại & dịch vụ bán hàng-Lập kế hoạch tiếp thị, quảng cáo, chiến dịch bán hàng.-Phối vừa lòng tổ chức những hoạt động/sự kiện trong phòng Sales và Marketing.
qsr vietnam- dksh vietnam- dksh vietnam co ltd- home credit vietnam- bosch vietnam tuyển dụng- dai hoc thuong mai vietnam-
*
*

Tài khoản các bạn đăng nhập được xác minh là tài khoản sử dụng đến Nhà tuyển dụng. Bạn vẫn muốn tiếp tục đăng nhập?

iopt.edu.vn Music Viet nam (YMiopt.edu.vn), belonging to iopt.edu.vn Corporation nhật bản (YCJ). Since our establishment in 2013, we make an effort khổng lồ create bộ vi xử lý core values in order to bring enthusiasm và spread inspiration in musical culture to lớn everyone. Being one of the world’s leading brands in musical instruments and rich scope of products, we live our slogan, together we make new waves in music và working culture, nói qua the feeling of connection và also exclusive through a value system to which we will continue khổng lồ adhere in the future, creating a unique appeal, iopt.edu.vn. If you want to nội dung this dream with us through your contribution, our company is maybe the right place for you!


*

*

TRUST

When we are able to lớn perform in a manner that matches or exceeds our capabilities, we gain confidence và a feeling of accomplishment. This feeling of being able lớn live up lớn expectations inspires a sense of trust và faith.

Bạn đang xem: Yamaha việt nam tuyển dụng


*

SOCIAL CONTRIBUTION

As the iopt.edu.vn Group continues various activities aimed at spreading music culture in places across the world, we are also making efforts lớn contribute to lớn society as a corporate citizen.

Xem thêm: Đặt Lịch Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Trên Bcare, Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Tp


*

QUALITY

The iopt.edu.vn unique is a phối of criteria that supports iopt.edu.vn’s insistence on unique in products & services và our dedication lớn excellence in manufacturing. These criteria assist in making the Corporate Philosophy a reality.


*

INNOVATION

With the latest research & testing facilities, in order to lớn further enhance the technologies, know-how, và sensitivity that’s unique, continually propose new, uniquely iopt.edu.vn values that will inspire people.


CLIENT FOCUS

We try to think from the customer’s viewpoint, building on quality expertise and sensibilities, the reputation for unparalleled reliability gained during our long history that exceeds the customers’ expectations.


EXPERTISE

iopt.edu.vn has developed close relationships with virtuosos around the world in an effort to lớn create only the best musical instruments.


Embrace our will While endeavoring khổng lồ provide customer satisfaction và contribute to society & culture, we are passionate about our work.


Stand on integrity We take pride in our work but maintain an attitude of humility, working with integrity to lớn provide craftsmanship & services of the highest quality.


Take proactive actions We respect for different individuals và the will khổng lồ adopt a proactive approach to creating a working environment in which communication can occur freely and openly, establish an effective team dynamic.


Go beyond the limits Have the courage to lớn take on new challenges, no matter how minor they may seem, & which offers tư vấn for efforts to do so. While the nature of these challenges will be different for every person, every workplace, it is essential that we incorporate this thinking into every aspect of our work.


Stick to the goals Demonstrate the creativity and fortitude required to ensure our commitments are met. Thinking things through, planning & working together with others, is sure lớn help us achieve success.


LET’S KEEP IN TOUCH!

Now you know a bit about us, let us know a bit more about you. Sign up now khổng lồ stay in touch.